Εκτύπωση

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Σχετική εικόναΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ αρμο­διότητες ανατίθενται στην υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, σύμφωνα με κοινή από­φαση του πρωθυπουρ­γού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου. Οπως προκύπτει από την απόφαση, η υφυπουρ­γός δεν έχει καμία αρμο­διότητα ως προς τον προσ­διορισμό της φορολογι­κής πολιτικής της κυβέρ­νησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να νομο­θετεί υπογράφοντας νο­μοσχέδια και τροπολογί­ες, όπως γινόταν με τον προκάτοχο της αναπλη­ρωτή υπουργό Οικονομι­κών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Στην Αικατερίνη Παπανά­τσιου ανατίθεται η άσκη­ση των ακόλουθων αρμο­διοτήτων:

  1. Της Γενικής Γραμματεί­ας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.
  2. Της Γενικής Γραμματεί­ας Δημόσιας Περιουσίας και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών, πλην της Μονάδας Αποκρατι­κοποιήσεων και Διαχείρι­σης Κινητών Αξιών. 3. Της Ειδικής Γραμματεί­ας Σώματος Δίωξης Οικο­νομικού Εγκλήματος καιτων υπαγομένων\ των υπηρεσιών. 4. Της εποπτείας παρακάτω νομικών προσώπων:^

α) της Επιτροπής/ ων και Κληροδοτι β) του Βαρβακειου ματος,

γ) του Ειδικού Ελέγχου και Πι Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών

add1

ad2