Εκτύπωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2014 - 2020: ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της αγροτικής εξέγερσης στο Κιλελέρ, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Κιλελέρ, διοργανώνει Περιφερειακό Συνέδριο στο Κιλελέρ στις 30 Μαρτίου 2013.

Εκτύπωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δάνεια άνω των 150 εκατ. ευρώ έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής από ελληνικές τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε εφαρμογή του προγράμματος παροχής δανείων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου.

add1

ad2