Εκτύπωση

ΤΟ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ MONEY SHOW ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερίδα με θέμα "Ιατρικός Τουρισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση"  θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του “Money show”, τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και ώρα 16.00-18.00 στο Ξενοδοχείο Hilton.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς Κέντρου Ιατρικού Τουρισμού Γ. Πατούλης ο οποίος θα αναφερθεί στο εθνικό στρατηγικό πλάνο που απαιτείται για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας.

Παράλληλα εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και επιφανείς επιστήμονες θα αναπτύξουν θεματικές ενότητες με αντικείμενο τη συνεργασία μονάδων υγείας με Λουτροπόλεις, την ιαματική ιατρική, τη συμβολή του Τουρισμού Υγείας στην διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών των Δήμων, αλλά και τη συνεργασία της Ελλάδας με χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία για την προώθηση του συγκεκριμένου τομέα τουρισμού.

read more

 

Συντονίστρια: Μαρία Παπαπαναγιώτου, Δηµοσιογράφος

 

16.00-16.10

«Τουρισµός Υγείας στην Ελλάδα - Εθνικό Στρατηγικό
Πλάνο»
Εισηγητής: Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος International
Health Tourism Center (IHTC) – Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών - Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης
Δήµων – Δήµαρχος Αµαρουσίου

16.10-16.20

«Συνεργασία µονάδων Υγείας µε Λουτροπόλεις»
Εισηγητής: Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος του
Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας, Δήµαρχος
Λαγκαδά και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ

16.20-16.30

«Ιαµατική Ιατρική και προοπτικές για την Ανάπτυξη
του Τουρισµού Υγείας»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής
Δερµατολογίας - Νοµικός - Πρόεδρος Ελληνικού
Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας - Πρόεδρος Ελληνικής
Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής - Πρόεδρος Παγκόσµιας
Ακαδηµίας Κινεζικής & Συµπληρωµατικής Ιατρικής

16.30-16.40

«Τεχνητή Γονιµοποίηση, ένα ώριµο προϊόν για τον
Τουρισµό Υγείας»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πάντος, Dr Μαιευτήρας –
Γυναικολόγος µε εξειδίκευση στην Εξωσωµατική
Γονιµοποίηση - Διευθυντής Κλινικής GENESIS Αθηνών
– Αντιπρόεδρος International Health Tourism Center
(IHTC)

16.40-16.50

«Μοντέλο Τουρισµού Υγείας, µοχλός ανάπτυξης της
τοπικής αυτοδιοίκησης»
Εισηγητής: Βαγγέλης Πάνου, Γενικός διευθυντής ΚΕΔΕ

16.50-17.00

«O Κόµβος του Τουρισµού Υγείας Vitabooking.com»
Εισηγητής: Πέτρος Μαµαλάκης, Γ.Γ. International
Health Tourism Center (IHTC), CEO & Founder
“Vitabooking”

17.00-17.10

«Τουρισµός Υγείας και τα παράλληλα οφέλη των
Δήµων»
Εισηγητής: Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Γενικός
Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

 

17.10-17.20

«Ποιοτική Οδοντιατρική. Ο µόνος τρόπος ανάπτυξης
στον οδοντιατρικό τουρισµό»
Εισηγητής: Νικόλαος Σ.Κουβελάς, Επικ. Καθηγητής
Οδοντιατρικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Πρόεδρος Athens Dental Tourism Cluster, CEO
Eurodentica

17.20-17.30

«Απαραίτητα βήµατα για την ολοκλήρωση του
προϊόντος του Τουρισµού Υγείας»
Εισηγητής: Καπλανίδης Ζαχαρίας, Επιχειρηµατίας –
Οικονοµολόγος - Γεν. Γραµµατέας Ελληνικού
Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας

17.30-17.40

«Συνεργασία στον Ιατρικό Τουρισµό µεταξύ Ελλάδας
– Τουρκίας- Βουλγαρίας»
Εισηγητής: Κουτσίκος Παναγιώτης, Επιχειρηµατίας -
Πρόεδρος ΕΤΕΕ & ΕΒΕΒΕ - Αντιπρόεδρος Ελληνικού
Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας

17.40-17.45

Σχολιασµός από τον Αθανάσιο Κατσίκη
Πρόεδρο Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας

17.45-18.00

Ανοιχτή Συζήτηση - Συµπεράσµατα

add1

ad2