Εκτύπωση

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΩΣ ΟΙΟΝΕΙ ΠΡΕΣΒΗΣ

Ο κ. ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΝΤΡΑ NEWS ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

H κινητικότητα που αφορά στο «Σκοπιανό» επιβάλει στην παρούσα στήλη και την καταγραφή των παρακάτω.

Τα Διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ μας πληροφορούν ότι ο κ.Γενς Στόλτενμπεργκ (Jens Stolkenberg) θα επισκεφθεί τα Σκόπια στις 17 & 18 Ιανουαρίου 2018.Με βάση την πληροφορία αυτή η συγκεκριμένη «επίσκεψη» αφορά διήμερη παραμονή στα Σκόπια και ως εκ τούτου, λογικός, αφορά εκτεταμένες συζητήσεις.

Ως γνωστόν ο Νορβηγός κ,Γενς Στόλτενμπεργκ είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συνεπώς η επίσκεψη αυτή ενόψει και της «επικαιροποίσης» του «ζητήματος των Σκοπιών», αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχολιάζοντας την επίσκεψη μπορούν να καταγραφούν τα παρακάτω.

read more

 

ΠΡΩΤΟΝ: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, που αυτοπροσδιορίζεται σοσιαλδημοκράτης, διετέλεσε και Πρωθυπουργός της Νορβηγίας και μάλιστα για αρκετό χρονικό διάστημα. Εκείνο όμως που μας επιτρέπει να τον χαρακτηρίσουμε, χωρίς να παρεξηγηθούμε, είναι ότι πέραν της ευφυΐας του, αφορά και «πολυμήχανη» προσωπικότητα. Τούτο δε γιατί, κάποτε αποφάσισε να αποκτήσει ισότητα με τους πολίτες του, κάνοντας ακόμη και τον οδηγό ταξί («ταξιτζή»). Αξιο όμως επισημείωσης είναι ότι ουδείς από τους πέντε (5) επιβάτες που έτυχε να μεταφέρει (προφανώς χωρίς κόμιστρο) αντιλήφθηκε ότι ...πίσω από το τιμόνι του οδηγού του ταξί, βρισκόταν ο Πρω­θυπουργός της χώρας!..

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Όπως προαναφέρθηκε, ο κ.Γενς Στόλτενμπεργκ υπήρξε Πρωθυπουργός της Νορβηγίας (2000-2001 και 2005-2013) και ως εκ τούτου θεωρείται έμπειρος πολιτικός. Ιδίως όμως χαρακτηρίζεται και ως έμπειρος διπλωμάτης.

Υπ’ όψιν δε ότι προέρχεται από οικογένεια με πολιτική ιστορία, καθόσον ο πα­τέρας του υπήρξε Υπουργός των Εξωτερικών της Νορβηγίας. Συνεπώς είναι άτομο που φέρει πλήθος παραστάσεων ως προς τις διεθνείς σχέ­σεις.

ΤΡΙΤΟΝ: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ασφαλώς δεν αφορά «τυχαία» περίπτωση, γιατί εκπροσωπεί «το όλον πλέγμα» συμφερόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κρατών- μελών της επιλεγόμενης Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ με την ίδρυσή του το έτος 1949, δεν προέβλεπε το Θεσμό του Γενικού Γραμματέα. Η ανάγκη όμως των καιρών επέβαλε τη δημι­ουργία του Θεσμού αυτού. Παραδεδεγμένο είναι δε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ασκεί την επιεικώς χαρακτηριζόμενη «διακριτική διπλωματία».

Η «διπλωματία», όμως, όπως δίδασκε στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του Πανεπι­στημίου Αθηνών ο μεγάλος δάσκαλος του Δη­μοσίου Διεθνούς Δικαίου Καθηγητής Κωνσταν­τίνος Ευσταθιάδης, περιληπτικός συμπυκνώνεται σε τρία καθήκοντα: «στο διαπραγματεύεσθαι», «στο παρατηρείν», και «στο προστατεύειν». (Ανά­λογες είναι και οι θέσεις των κορυφαίων του χώρου της επιστήμης του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, ήτοι των: B.Sen, Ian Brownlie και Max Sorensen.)

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ο Πρέσβης έχει καθήκον να πα­ρατηρεί παν ό,τι συμβαίνει στη χώρα στην οποία είναι διαπιστευμένος και σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ευσταθιάδη, αποστολή του είναι: «να αρύεται πληροφορίας από της σκοπιάς αυτής, να προπαρασκευάζει υπομνήματα πλήρη και ακριβή επί παντός ζητήματος δυναμένου να ενδιαφέρη την κυβέρνησίν του.

Τα υπο­μνήματα ταύτα, ή εκθέσεις υπό προσεκτικών παρατηρητών συντασσόμενα χρησιμεύουσι μεγάλως δια την κατεύθυνσιν της εξωτερικής πο­λιτικής.» (1)

Ωστόσο, κύρια αποστολή του Πρέσβη είναι να εξασφαλίζονται πρώτιστος φιλικές σχέσεις (2). Ως εκ τούτου ο κύριος σκοπός μετάβασης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στα Σκόπια δεν μπορεί να είναι άλλος από την προσπάθειά του

για την εδραίωση φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, παρεμβαίνοντας για τον φιλικό διακανονισμό της τελικής ονοματοδοσίας της ΠΓΔΜ.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από τότε που η κριτική-Πλατωνική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων παραχώρησε τη θέση της στην Θετικιστική-Αριστοτελική προσέγγιση για να δώσει και αυτή με τη σειρά της, θέση στις νέες παραδοχές της ανταγωνιστικής ρεαλιστικής Σχολής, όπου το σύστημα «επιβραβεύει» τα κράτη που επιμελούνται για την αυτοπροστασία τους, ενώ «τιμωρεί» την έλλειψη ισχύος. Άξιο παρατήρησης είναι δε, ότι πριν την Ειρήνη της Βεστφαλίας ο ρόλος της Κεντρικής Ρυθμιστικής Αρχής είχε ανατεθεί στον Πάπα (όσον αφορούσε στη Δυτική Ευρώπη), πράγμα που η Ιδεαλιστική Σχολή πίστεψε ότι μετά την «Κοινωνία των Εθνών», ο «Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών» θα αναλάμβανε το ρόλο αυτό.

Στα πλαίσια όμως της ρεαλιστικής εκτίμησης των πραγμάτων, οι διεθνείς σχέσεις πλέον εσπά- ζουν στην «πηγή της ισχύος» από όπου και εάν αυτή προέρχεται. Αναφέρομαι στην «νεορεαλιστική προσέγγιση» όπου στην διεθνή σφαίρα υπερδυνάμεις πλέον καθορίζουν χώρους και σφαίρες επιρροής, δικαιώνοντας έτσι το δόγμα του Θουκυδίδη όπου: «ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμη του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του».

Ωστόσο, τα προαναφερόμενα επουδενί σημαίνουν ότι η «εκάστοτε» και η «όποια» πηγή ισχύος μπορεί να επιβάλει τελικώς στους Λαούς κα­ταστάσεις που είναι αντίθετες με την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους, τον πολιτισμό τους, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους, καθώς και το δικαίωμα και καθήκον τους να υπερασπίζονται τη γη των πατέρων τους.

Με βάση τα προεκτεθέντα

Δεν πρέπει να καταλείπεται αμφιβολία ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αν και δεν φέρει τον όρο του Πρέσβη, εν τούτοις ασκεί διπλωματία ως Πρέσβης που στηρίζεται στην προαναφερόμενη «πηγή ισχύος». Ως εκ τούτου ενδεχομένως διαθέτει προϋποθέσεις αποτελε­σματικότερης παρέμβασης, του ορισθέντος επί τούτω Μεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών κ.Μάθιου Νίμιτς (Matthew Nimetz).

Ασφαλώς ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει πληροφορηθεί τις πρόσφατες δηλώσεις του κ.Ζόραν Ζάεφ (Zoran Zaev), που από τις 31 Μαΐου 2017 είναι Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ. Δηλώσεις όμως του κ.Ζάεφ του τύπου ότι: ο Μέγας Αλέξανδρος αφορά «στοιχείο» που μάλλον ενώνει και δεν διαιρεί (sic), και που συνιστούν ασφαλώς παραχάραξη της ιστο­ρίας στην αντίληψη ότι δήθεν ο Μέγας Αλέ­ξανδρος «ανήκει και στους Σκοπιανούς», κάθε άλλο παρά αφορούν εποικοδομητική ένδειξη τάσης φιλίας, πράγμα που πρέπει να επιση- μειωθεί στους Σκοπιανούς.

Επίσης, είναι πρό­δηλο ότι δεν διαφεύγει του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ πως η διαλυθείσα «Γιουγκο-Σλαβία», δηλαδή η χώρα των «Νότιων Σλάβων» (εξου και η ονομασία της Γιουγκοσλαβίας) περιελάμβανε στην επικράτειά της κυρίως Νότιους Σλάβους και σε κάθε περίπτωση ουδέποτε περιέλαβε Μακεδόνες ή άλλως πως άτομα που εντασσόταν σε «Μακεδονικό Έθνος». Είναι βέβαιον επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ γνωρίζει το από Δεκεμβρίου 1944 τη­λεγράφημα του State Department προς τις αμερικανικές Αρχές, όπου και η θέση πως: αναφορές του τύπου «Μακεδονικό Έθνος», «Μακεδονική Μητέρα Πατρίδα» ή «Μακεδονική Εθνική Συνείδηση», αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα, ενώ αντίθετα συνιστά μανδύα που υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας.

Τέλος, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και κατά πόσον η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στα Σκόπια ως οιονεί Πρέσβη θα συμβάλει αποφασιστικός για την επίτευξη μιας ιστορικής και βιώσιμης λύσης.

Ο γράφων υποστηρίζει ότι πριν από οποιαδήποτε διαδικασία τελικής ονοματοδότησης θα πρέπει να υπάρξει η αναθεώρηση του τάγματος της ΠΓΔΜ και ιδίως του άρθρο 49. Όποιος συμβάλει προς την κατεύθυνση θα επιτελέσει ιστορικό έργο. Αυτό ας το έχει υπ’ όψιν του ο Γενς Στόλτενμπεργκ. Και γιατί απλή μετονομασία οδών ή αεροδρομίων ή η απομάκρυνση αγαλμάτων, μπορεί να αφορούν «υλικές πράξεις» φιλίας δεν συνιστούν όμως δεσμεύσεις πρώτογενών και αυστηρών κανόνων δικαίου


add1

ad2