Εκτύπωση

MHNYMA ΠΤΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στο Μουσείο της Ακρόπολης τη Δευτέρα ο Προκόπης ΠαυλόπουλοςΗ προστασία της αξίας και η εγγύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά, ταυτοχρόνως, θεμελιώδη αρχή Κοινωνικής Δικαιοσύνης αυτού τούτου του Πολιτισμού μας, αλλά και ρητή επιταγή του Συντάγματος.

Τούτο προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματος, ερμηνευόμενες μάλιστα υπό το φως των συνταγματικών προβλέψεων του άρθρου 2 παρ.1, περί προστασίας της αξίας του ανθρώπου, του άρθρου 4 παρ. 1, αναφορικά με την αρχή της ισότητας και του άρθρου 5 παρ.1, ως προς την ρήτρα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Ειδικότερα, στο άρθρο 21 το Σύνταγμα ορίζει: Στην παρ. 3: «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων».

Και στην παρ. 6: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

 

Προωθώντας λοιπόν αποτελεσματικές δράσεις για την ομαλή και αποδοτική κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, τα στηρίζουμε ώστε, υπό όρους σεβασμού της αξίας τους και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, να συμμετέχουν ισοτίμως στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Και τούτο διότι, υπό τις συνθήκες αυτές, τα Άτομα με Αναπηρία μπορούν, κατά το δυνατόν, να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα άλλα μέλη του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργώς και ισοτίμως στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

«Για εμάς, τους Έλληνες, το να προσελκύουμε τουρίστες δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, ιδίως μάλιστα στην σημερινή εποχή. Και τούτο διότι θέλουμε να δείξουμε εδώ, στην Ελλάδα αλλά και στην Μεσόγειο γενικότερα, ότι η Χώρα μας, όταν την γνωρίσει κανείς από κοντά, όταν «μιλήσει» με την ψυχή της, όταν μιλήσει με τον Λαό της, μπορεί να εκπέμψει μηνύματα πανανθρώπινα και εξαιρετικά πολύτιμα τούτες τις ώρες. Γιατί, σας διαβεβαιώνω, μπορεί να είμαστε μια μικρή Χώρα σε έκταση, ένας μικρός Λαός σε αριθμό, αλλά έχουμε μεγάλη ιστορία, μια βαριά κληρονομιά. Και ξέρω ότι θα ανταποκριθούμε στο μέλλον που μας αναλογεί σύμφωνα με την κληρονομιά μας.

Αυτό θέλουμε να το κάνουμε, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και σε αυτή την ταραγμένη γωνιά του Κόσμου με όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, με όλους τους ανθρώπους και με όλους τους Λαούς. Να μιλήσουμε μαζί τους, ν’ ανοίξουμε τις ψυχές μας, ν’ αντιληφθούμε τι είναι εκείνο που από κοινού μπορούμε να δημιουργήσουμε. Καλούμε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα όλους εκείνους που θέλουν να περάσουν λίγες μέρες διακοπών, αλλά τους καλούμε και για να σκεφτούμε όλοι μαζί, σε αυτή την Μεσόγειο που ήταν και πρέπει να παραμείνει σταυροδρόμι Πολιτισμών, κοιτίδα και λίκνο Πολιτισμών, τι είναι εκείνο που πρέπει να κάνουμε για μια κοινή δημιουργία. Για εμάς δε, τους Ευρωπαίους, τούτο έχει μεγαλύτερη σημασία. Γιατί ξέρουμε ότι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και υπ’ αυτό το πνεύμα, εργαζόμαστε και για την Ευρώπη μας, για την ενοποίησή της, για την δυνατότητά της να παίξει τον πλανητικό ρόλο που της αναλογεί, ιδίως σε αυτή την δύσκολη και ταραγμένη συγκυρία».

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση κηρύσσω την έναρξη του Διαδραστικού Συνεδρίου με θέμα

«Προωθώντας την αποδοχή της διαφορετικότητας στα σχολεία – Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία». Και συγχαίρω το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και τον «Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους», που συνδιοργανώνουν το Συνέδριο αυτό.

I. Κατ’ αρχάς, οφείλω να εξάρω την εν γένει κοινωνική προσφορά, ιδίως δε την προσφορά στο πεδίο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του

«Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους». Πολλώ μάλλον όταν η προσφορά αυτή συντελείται μέσα στην κοινωνική και οικονομική κρίση που ακόμη πλήττει τον Τόπο μας και την Κοινωνία μας, και έχει πολλαπλώς απειλήσει τον κοινωνικό ιστό και την κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, η προσφορά αυτή, μεσ’ από την στήριξη των νέων με αναπηρία, τονώνει τον ίδιο τον πυρήνα της Κοινωνίας μας, ήτοι την Οικογένεια.

II. Περαιτέρω δε η δράση αυτή του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του «Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους» έρχεται να κάνει πράξη τις διατάξεις του εν γένει θεσμικού πλαισίου στην Χώρα μας, το οποίο οργανώνει και εγγυάται την προστασία των νέων με αναπηρία. Επισημαίνω, ότι το θεσμικό αυτό πλαίσιο συνθέτει ο συνδυασμός των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματός μας, ερμηνευόμενων υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματός και των διατάξεων -από πλευράς Διεθνούς Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- αφενός της «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού» του 1959 και, αφετέρου, της

«Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του 1989, η οποία τέθηκε σε ισχύ με το ν. 2101/1992.

III. Επιτρέψατέ μου να επιμείνω περισσότερο στην παρατήρηση, την οποία έκανα, και σύμφωνα με την οποία κάθε αποτελεσματική δράση, όπως η δράση του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του «Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους», που ενισχύει την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία ανταποκρίνεται στο γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων αυτού τούτου του Συντάγματος. Και για να γίνω σαφέστερος:

Α. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η παιδική ηλικία γενικώς τελεί υπό την προστασία του Κράτους. Ειδικότερο πλαίσιο προστασίας θεσπίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματος για τους νέους με αναπηρία, με το να ορίζουν τα εξής:

1. Στην παρ. 3: «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων».

2. Στην παρ. 6: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Β. Όπως ήδη εξέθεσα, οι ως άνω διατάξεις του Συντάγματος ερμηνεύονται υπό το φως των

 γενικών ρητρών του Συντάγματος, τις οποίες θεσπίζουν:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες: «Ο σεβασμός και η

 προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Γ. Προωθώντας λοιπόν αποτελεσματικές δράσεις για την ομαλή και αποδοτική κοινωνική ένταξη νεών με αναπηρία, στηρίζουμε τους νέους με αναπηρία ώστε, υπό όρους σεβασμού τα αξίας τους και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, να συμμετέχουν ισοτίμως στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Και τούτο διότι υπό τις συνθήκες αυτές, οι νέοι με αναπηρία μπορούν, κατά το δυνατόν, να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους νέους, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργώς και ισοτίμως στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Με τις σκέψεις αυτές σας συγχαίρω και πάλι, εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας και σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι, σταθερά, αρωγός και συμπαραστάτης και στις μελλοντικές σας ανάλογε πρωτοβουλίες.

add1

ad2