Εκτύπωση

ΠΏΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΊ Η ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Το Κοινοβούλιο διεξάγει τις κύριες δραστηριότητές του μέσω έκτακτων διαδικασιών ψηφοφορίας από απόσταση, ώστε να εγκριθούν τα επείγοντα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε μέτρα για τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών στις διαδικασίες της συνόδου της ολομέλειας από απόσταση.

Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων συμφώνησαν να επιτρέψουν προσωρινά την διεξαγωγή ψηφοφοριών με εναλλακτικά μέσα εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για τη σύνοδο της ολομέλειας στις 26 Μαρτίου.

Όλα τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 διατηρούνται σε ισχύ, ώστε τα μέλη και το προσωπικό του ΕΚ να μπορέσουν να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των διεργασιών του όσον αφορά το νομοθετικό έργο, τη διαχείριση του προϋπολογισμού και το δημοκρατικό έλεγχο.

 

Πρόγραμμα ψηφοφοριών

Σημ.: όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα Βρυξελλών

Στις 10:00 ο πρόεδρος Sassoli θα κηρύξει την έναρξη της συνόδου στην αίθουσα ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Οι ευρωβουλευτές θα λάβουν ψηφοδέλτια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ψηφοφορία επί της διαδικασίας κατεπείγοντος που προβλέπεται από το Άρθρο 163 του Κανονισμού του ΕΚ.

Στις 12:30 ο πρόεδρος του ΕΚ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για τη διαδικασία κατεπείγοντος και τις διορίες για την υποβολή τροπολογιών (14:00) και αιτημάτων για ξεχωριστές ψηφοφορίες (16:00).

Στις 17:30 ο πρόεδρος θα κηρύξει την έναρξη της ψηφοφορίας για τις τροπολογίες και οι ευρωβουλευτές θα λάβουν τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.

Στις 20:00 ο πρόεδρος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις τροπολογίες και θα κηρύξει την έναρξη της ψηφοφορίας επί των τελικών κειμένων, με τους βουλευτές να παραλαμβάνουν τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.

Στις 22:30 ο πρόεδρος θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.