Εκτύπωση

CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. ANNOUNCES CASH DISTRIBUTION

Η CAPITAL PRODUCTS ανακοίνωσε σήμερα ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει δηλώσει διανομή μετρητών 0,10 $ ανά μονάδα

για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020. Η διανομή μετρητών κοινής μονάδας δεύτερου τριμήνου θα καταβληθεί στι 14 Αυγούστου 2020 Σχετικά με την Capital Product Partners L.P.

Η Capital Product Partners L.P. (NASDAQ: CPLP), μια πλοία 
περιορισμένης εταιρικής σχέσης των Νήσων Μάρσαλ,
είναι διεθνής ιδιοκτήτης πλοίων που πηγαίνουν στον ωκεανό.
Η CPLP διαθέτει επί του παρόντος 14 πλοία, 
συμπεριλαμβανομένων 13 πλοίων εμπορευματοκιβωτίων
neo panamax και ενός αερομεταφορέα χύμα capesize.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη Συνεργασία, επισκεφθείτε:
Προηγούμενες δηλώσεις
Οι δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου που δεν είναι ιστορικά γεγονότα μπορεί να είναι 
μελλοντικές δηλώσεις (καθώς ο όρος αυτός ορίζεται στην Ενότητα 21Ε του νόμου περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934,
όπως τροποποιήθηκε).
Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν 
κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν
να κάνουν τα δηλωμένα ή προβλεπόμενα αποτελέσματα
να είναι ουσιαστικά διαφορετικά από αυτά που αναμενόταν.
Εκτός αν απαιτείται από το νόμο,
αποκηρύσσουμε ρητά οποιαδήποτε
υποχρέωση ενημέρωσης ή αναθεώρησης
οποιασδήποτε από αυτές τις μελλοντικές
δηλώσεις, είτε λόγω μελλοντικών γεγονότων,
 νέων πληροφοριών,
μιας αλλαγής στις απόψεις ή τις
προσδοκίες μας, για να τις προσαρμόσουμε
στα πραγματικά αποτελέσματα ή με άλλο τρόπο.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την
ακρίβεια και την πληρότητα των μελλοντικών
δηλώσεων. Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη
ή δήλωση σχετικά με την απόδοση των κοινών μονάδων μας.