Εκτύπωση

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Το Ταμείο Ανάκαμψηςστο οποίο συμφώνησαν οι χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αρχίζει να παίρνει σάρκα καιοστά.Μέχρι τα τέλη Απριλίουπρέπει να παρουσιαστούν στην Κομισιόν τα σχέδια των κρατών μελών, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει η αξιολόγησή τους. Εφόσον οι Βρυξέλλες δώσουν το πράσινο φως, η εκταμίευση των πρώτων χρημάτων μπορεί να ξεκινήσει το νωρίτερο το καλοκαίρι. Η συμφωνία επί του πακέτου με συνολική δύναμη πυρός 750 δις ευρώ απαίτησε μακρές και επώδυνες πολιτικές ζυμώσεις, το περασμένο καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ προχωρά στην ανάληψη χρέους για να βοηθήσει τις χώρες μέλη στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πρωτοφανούς κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες Στελεχών της ΕΕ προωθούνται φάκελοι του ΥΠΕΝ, ειδικά για θέματα υδάτων, λυμάτων και απορριμμάτων, ενόψειτόσο του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ όσο και της οριστικοποίησης των προτάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης.Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται Ρυθμιστής για το νερό και συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ.Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ξεκινά η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ρυθμιστή για νερό και λύματα.Βασικό πρόβλημα που δυσαρεστεί τις Βρυξέλλες είναι,αφενός το θέμα του κόστους του νερού, διότιθεωρούν ότι η ΚΥΑ που περιγράφει την τιμολόγηση των υδάτων δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά,καιαφετέρουη απόδοση δεν είναι ικανοποιητική. Όπως υποστηρίζουν,δεν ενσωματώνειούτε ποιοτικά κριτήρια μεαξιόπιστες μετρήσεις στην Ελλάδα, ούτε περιβαλλοντικά με το περιώνυμο περιβαλλοντικό κόστος του ύδατος.Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι στο νερό πρέπει (νομικά, περιβαλλοντικά) να προστατεύεις τον πόρο, όχι να αυξάνεις την κατανάλωση και να ρυθμίζεις την αγορά με τελικό στόχο την εξοικονόμηση και όχι την σωστή λειτουργία της.ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Προειδοποιήσεις Βρυξελλών για ΕΣΠΑ-Ταμείο Ανάκαμψης-Δήμους και απόβλητα Πράσινα νησιά

YOUTUBE ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ