Εκτύπωση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΑΠ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας  οι πληγέντες κάτοικοι περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, τα ακίνητα των οποίων έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και δεν είναι κατοικήσιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Η διάταξη, αφορά γενικότερα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας όχι μόνον λόγω πυρκαγιάς, αλλά και λόγω σεισμού ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. Στόχος είναι η οικονομική ανακούφιση των πληγέντων, μέσω της απαλλαγής τους, για όσο χρονικό διάστημα  τα ακίνητά τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,  δεδομένου ότι η ανοικοδόμησή τους συνεπάγεται ήδη ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για τους κατόχους τους.

Στην τροπολογία προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού, που θα παράσχουν τις εν λόγω απαλλαγές, να αναπληρώσουν το έλλειμμα που θα επέλθει στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, μέσω της εγγραφής άλλων μη ειδικευμένων εσόδων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015)»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο …

Στο άρθρο 82 του ΒΔ 24/1958 (ΦΕΚ Α΄ 171) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«1. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το έλλειμμα που εμφανίζεται στο ισοζύγιο της ανταποδοτικής υπηρεσίας, εξαιτίας της ανωτέρω απαλλαγής δύναται να καλύπτεται από κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης, έσοδα του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.

Οι υπηρεσίες δόμησης των οικείων δήμων αναζητούν αυτεπαγγέλτως τις εκθέσεις αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μη κατοικήσιμα ακίνητα, ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά την κατάσταση τους.

2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από 23.07.2018».

 

 

Αθήνα, ….09.2018

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

add1

ad2