Εκτύπωση

ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ:ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Καλημέρα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να μας λέει για τον τουρισμό και τη μεγάλη μας ελπίδα γι’ αυτό το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά εμείς σήμερα εδώ σε σύνδεση μαζί σας θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο: Την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Έχουμε να ανακοινώσουμε μια τέτοια είδηση;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σήμερα παρουσιάζεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, για να έχουμε μια αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των ενεργειακών αγορών.

Θα σας πω περιληπτικά τα τρία στάδια: Το πρώτο στάδιο είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, του διαχειριστή συστήματος.

Το δεύτερο στάδιο είναι η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και η διαδικασία αποκρατικοποίησής της. 

Και το τρίτο στάδιο είναι η αποκρατικοποίηση της μητρικής εταιρείας.

Λίγα στοιχεία για τα τρία στάδια: Το πρώτο στάδιο, δηλαδή ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, έχει δυο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του 2013. Προβλέπει την είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή απόκτηση ενός ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ, με παράλληλη ανάληψη του management, της διοίκησης της εταιρείας.

Η δεύτερη φάση έχει τη συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή ενός επιπλέον ποσοστού, τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Στόχος είναι το ελληνικό κράτος να έχει τέτοιο ποσοστό που να του κατοχυρώνει καταστατική μειοψηφία, δηλαδή 34% που μπορεί να μπλοκάρει κάθε ανεπιθύμητη απόφαση.

Το δεύτερο βήμα, η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού. Εδώ στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί περίπου το 30% του συνολικού δυναμικού της ΔΕΗ, καθετοποιημένα, δηλαδή και σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές μονάδες, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες.

Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, δηλαδή το παραγωγικό μίγμα θα απευθύνεται σε μια αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας εταιρείας και θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ. Εδώ θέλω να σας επισημάνω ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει μίγμα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού, συνολικά στο 30% του συνόλου της ΔΕΗ, δηλαδή παραγωγικών μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία τους, αντίστοιχου παραγωγικού δυναμικού υδροηλεκτρικών σταθμών και μονάδων φυσικού αερίου. Επίσης η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για να υπάρξει επαρκής ανταγωνιστικότητα προς όφελος του καταναλωτή.

Το τίμημα για τη νέα εταιρεία που θα έχει περίπου το 30% της συνολικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, θα επιτευχθεί μέσω διαφανούς διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα προσωπικού, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε ένα τμήμα του προσωπικού της ΔΕΗ θα πάει στη νέα εταιρεία…

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Όταν λέτε «ιδιαίτερη μέριμνα» κύριε υπουργέ, τι εννοείτε;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εννοούμε ότι θα γίνει διάλογος, θα υπάρξουν οι αντίστοιχες προβλέψεις, θα υπάρξουν οι κατοχυρώσεις για το προσωπικό. Δεν πρόκειται να γίνει χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Άρα, δεν θα γίνουν απολύσεις ουσιαστικά; Αυτό λέτε;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν θα γίνουν απολύσεις. Και το τρίτο στάδιο είναι η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό το σχέδιο αφορά τη διάθεση των μετοχών που θα αντιπροσωπεύουν το 17% των μετοχών της ΔΕΗ που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο, δηλαδή το Δημόσιο θα μείνει πάλι με το ποσοστό που κατοχυρώνει την καταστατική μειοψηφία, δηλαδή το 34%. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί για το 17% των μετοχών της ΔΕΗ μέχρι το τέλος του 2015. Συνολικά είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Μέχρι το τέλος του 2015, ίσως και αρχές του 2016. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας, όχι μόνο για την επιβάρυνση του καταναλωτή που μπορεί να ελαφρυνθεί, αλλά και …

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κύριε υπουργέ, αν όλη αυτή η διαδικασία θα επιβαρύνει ή θα ελαφρύνει ουσιαστικά…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα ελαφρύνει, από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουμε δει τα αποτελέσματα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού – και αυτό είναι που πρέπει να εξασφαλίσει το κράτος- λειτουργεί πάντα υπέρ του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι μια καινούργια διαδικασία. Θα χρειαστεί μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν όλες, πάντα, σε συμφωνία με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό Δίκαιο και θα επιλεγούν οι βέλτιστες πρακτικές. Είναι όμως ένα βήμα στο οποίο έπρεπε να προχωρήσει η ελληνική οικονομία εδώ και καιρό. Και να είστε σίγουροι ότι αλλάζει και την εικόνα της χώρας διεθνώς.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Επειδή μιλήσατε, από ό,τι καταλάβαμε από το σχέδιο που μας περιγράψατε, θα υπάρξει στρατηγικός επενδυτής, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει συγκεκριμένο αγοραστικό ενδιαφέρον …;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας περιέγραψα τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ο ΑΔΜΗΕ, δηλαδή τα δίκτυα. Εκεί θα εισέλθει επενδυτής ο οποίος σταδιακά θα αναλάβει το 51%, με το Δημόσιο να κρατάει το 34%, δηλαδή το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας που επιτρέπει να μπλοκάρονται ανεπιθύμητες αποφάσεις. Αυτή είναι η μια διαδικασία. Η άλλη διαδικασία είναι η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας η οποία θα έχει χοντρικά το 30% των συνολικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Και το τρίτο στάδιο είναι στη ΔΕΗ να διαθέσουμε το 17% των μετοχών που έχει το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και πάλι, όπου εκεί θα μείνει το Δημόσιο με το 34%, δηλαδή πάλι ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας. Συνεπώς θα έχουμε και μια εταιρεία παραγωγής και εμπορίας υπό δημόσιο έλεγχο, έτσι ώστε να παρεμβαίνεις εκεί που πρέπει, στις διαδικασίες της αγοράς.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Καλημέρα υπουργέ. Δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η μια είναι ότι η ΔΕΗ παρέχει και ένα κοινωνικό τιμολόγιο. Θα υπάρξουν προϋποθέσεις να διατηρηθούν τα κοινωνικά τιμολόγια ή αυτό θα επαφίεται…;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σήμερα παρουσιάζουμε το σχέδιο. Αν δείτε το χρονοδιάγραμμα, απλώνεται σε μια περίοδο τριών ετών. Αναφέρεται ρητά ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις, ώστε να επιλεγούν οι βέλτιστες ρυθμίσεις. Και σε θέματα προσωπικού, αλλά και σε θέματα ευπαθών ομάδων, θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Και μια δεύτερη ερώτηση: Είπατε το 30%, αυτόνομα, καθετοποιημένα σε μια νέα εταιρεία. Το υπόλοιπο 70% παραμένει στη ΔΕΗ, ως έχει; 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Από το υπόλοιπο 70% που θα είναι η ΔΕΗ, θα διαθέσουμε το 17% των μετοχών. Θα συνεχίσει λοιπόν να υπάρχει μια ΔΕΗ με το 70% των δραστηριοτήτων που έχει σήμερα, από την οποία θα διαθέσουμε και ένα 17% των μετοχών. Γι` αυτό σας είπα ότι είναι τρία διαφορετικά στάδια. Αφορούν διαφορετικούς επενδυτές και σε όλο το σχεδιασμό θα πρέπει να συνυπολογίσετε και εκείνους που θα μπουν στη λιανική αγορά ενέργειας.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Κύριε υπουργέ, πολύ σωστά βάζετε σε βάθος χρόνου μια τέτοια διαδικασία, γιατί είναι τεράστια αποκρατικοποίηση και τεράστια αλλαγή αυτή. Το ερώτημα το δικό μου είναι απλό: Η ΔΕΗ είναι μονοπωλιακή, έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα. Όταν ιδιωτικοποιείς κάτι το οποίο έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και δεν μπορεί εύκολα να μπει πραγματικός ανταγωνιστής, επειδή μιλήσατε πριν για τον ανταγωνισμό, είπατε ας πούμε και φέρατε το επιτυχές παράδειγμα της κινητής τηλεφωνίας, αλλά ποιος θα μπορούσε να είναι ο ανταγωνιστής εν προκειμένω σε όλα τα στάδια αυτά τα οποία περιγράφετε, ώστε να φανταστούμε ότι θα έχουμε… Μήπως στην πραγματικότητα έχουμε ένα μονοπώλιο ιδιώτη στη συνέχεια.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας διαβεβαιώνω, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πολύ «μεγάλους παίκτες», αν θέλετε, της διεθνούς ενεργειακής σκακιέρας. Λοιπόν, σίγουρα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε χρόνια, αλλά -μεταξύ μας- δεν είχαν γίνει πολλά ουσιαστικά βήματα. Τώρα παρουσιάζεται ένα πλήρες σχέδιο, με μια άνεση χρόνου να συζητήσουμε για τα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε το θέμα των ευπαθών ομάδων που είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και οι ρυθμίσεις για το προσωπικό. Λοιπόν, σε όλα αυτά θα βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις, αλλά να είστε σίγουροι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Πριν ακόμα παρουσιαστεί το σχέδιο, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα, αυτή τη στιγμή αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης αναλυτικότερα το σχέδιο. Είμαστε στη διάθεσή σας και οι αρμόδιοι υπουργοί, με πρώτο και κυριότερο τον Ασημάκη Παπαγεωργίου, αλλά και όλοι είμαστε στη διάθεσή σας. Θα πρέπει αυτό το ζήτημα να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Κύριε υπουργέ, αυτό το οποίο σας ρώτησα, είναι ότι αν για παράδειγμα στην κινητή τηλεφωνία που φέρατε εσείς ως παράδειγμα, έχουμε αυτή τη στιγμή τέσσερις, πέντε, έξι ιδιωτικές εταιρείες, όταν ολοκληρωθεί σε αυτό το βάθος τριετίας το πρόγραμμα, θα έχουμε τρεις, τέσσερις, πέντε, δύο διαφορετικές εταιρείες που θα παρέχουν υπηρεσίες;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα έχουμε δύο κυρίως εταιρείες παραγωγής. Από εκεί και πέρα, το πόσες εταιρείες εμπορίας μπορούν να προκύψουν, αυτό είναι θέμα λειτουργίας της αγοράς. 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Θα απελευθερωθεί η αγορά…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Οι ρυθμίσεις που σας ανέφερα, είναι για το χονδρεμπόριο της ενέργειας. Υπάρχει και το λιανικό εμπόριο. Εκεί η αγορά θα καθορίσει το πόσοι θα είναι και πώς θα κινηθεί ο κάθε επίδοξος επενδυτής.

ΛΙΑΡΟΣ: Κύριε υπουργέ, καλημέρα και από μένα. Μια ερώτηση: Κατ` αρχήν, θυμόμαστε από την προηγούμενη απόπειρα να ιδιωτικοποιηθεί ένα μέρος της ΔΕΗ, είχε προσκρούσει μάλλον στα σχέδια ακόμα, είχε προσκρούσει η όποια προσπάθεια στο θέμα της παραγωγής. Όποιος ιδιώτης ήθελε να μπει, έβρισκε μπροστά του έναν αθέμιτο ανταγωνισμό, επειδή η ΔΕΗ είχε τα λιγνιτωρυχεία της, τη φθηνή ενέργεια.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Γι` αυτό και στο σχέδιο που σας παρουσίασα, αναφέρεται ρητά ότι η νέα εταιρεία που θα είναι καθετοποιημένη, θα πάρει το 30% της συνολικής δραστηριότητας της ΔΕΗ σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου. Το 30%, αναλογικά. Οπότε, αυτό το ζήτημα που ανέφερε ο κ. Λιάρος ξεπερνιέται.

ΛΙΑΡΟΣ: Και ένα δεύτερο ερώτημα: Μέχρι να αναπτυχθεί όλο το σχέδιο, όπως είπατε, μέχρι το 2016, υπάρχει ένα θέμα τιμολογίων σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο. Τι θα γίνει μέχρι τότε; Θα παραμένουν, μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως το σχέδιο και μέχρι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, ο πλήρης ανταγωνισμός που νομίζω ότι θα ρίξει τότε τις τιμές, μέχρι τότε τι θα γίνει; Γιατί μέχρι το 2016 θα έχουμε πρόβλημα. Ήδη η πληροφορία ότι πρόκειται να ακριβύνουν τα τιμολόγια, προκαλεί γκρίνια στον κόσμο.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Πρώτον, οι αυξήσεις για τις οποίες πολλά λέγονταν, τελικά δεν έγιναν. Από εκεί και πέρα, να είστε σίγουρος, γι` αυτό υπάρχει και μια χρονική περίοδος δυόμισι ετών για την ολοκλήρωση της μετάβασης στην ελεύθερη αγορά. Αυτό το διάστημα είναι επαρκές και για να υπάρξουν οι απαραίτητες προβλέψεις και για να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Σίγουρα, σε μια Ελλάδα στην κρίση που βρίσκεται σήμερα θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα –και το υπογραμμίζω- για τις ευπαθείς ομάδες.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το τίμημα που προσδοκάτε, τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία του κράτους, ποιο είναι και σε τι ορίζοντα χρόνου;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν είμαι σε θέση να σας το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Ούτε έχει μπει κάποιος συγκεκριμένος πήχης σε σχέση με τα έσοδα του Δημοσίου;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θα μου επιτρέψετε αυτά τα στοιχεία, να τα δούμε στην πορεία. Σήμερα παρουσιάσαμε σε πρεμιέρα, αν θέλετε, το σχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

ΛΙΑΡΟΣ: Συνδυάζεται η σημερινή ανακοίνωση με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα; Δηλαδή θα είναι ένας φάκελος στις αποσκευές του αυτό;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα έχει μια πολύ μεγάλη ατζέντα…

ΛΙΑΡΟΣ: Λέω αν είναι ένας φάκελος, δηλαδή αν υπάρχει κινεζικό ενδιαφέρον. Αυτό λέω.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει. Σας λέω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Κύριε υπουργέ, εδώ και καιρό γράφουμε και γράφεται ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα φέρει και μια μεγάλη πολιτική και συνδικαλιστική σύγκρουση. Να ρωτήσω: Υπάρχει για το γενικό πλαίσιο συμφωνία στους κυβερνητικούς εταίρους;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σας λέω ότι αυτό το σχέδιο, πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, χωρίς να προσκρούσουμε στα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι τρεις εταίροι. Από εκεί και πέρα, είμαι βέβαιος ότι αν υπάρχουν προτάσεις ή βελτιώσεις, φυσικά και θα ληφθούν υπόψη.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Να περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα. Κατ` αρχάς να δούμε λίγο τι γίνεται με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μπορούμε να περιμένουμε συγκεκριμένο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους τομείς; Γιατί έχουν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες, όπως ξέρετε.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Η ατζέντα είναι πολύ μεγάλη. Το φάσμα των πιθανών συνεργασιών με την Κίνα είναι ευρύτατο και από πλευράς μεγέθους της κινεζικής οικονομίας, αλλά και ανοδικής τροχιάς στην οποία βρίσκεται, αλλά και από πλευράς αναγκών της κάθε οικονομίας που είναι συμπληρωματικές. Δηλαδή υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι Κινέζοι αναζητούν μια πύλη εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Ελλάδα προσφέρεται για έναν τέτοιο ρόλο. Η συμφωνία με την COSCO για το λιμάνι του Πειραιά που βλέπετε πόσο καλά αποτελέσματα έχει φέρει, είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Δεν θα ήθελα όμως να προκαταλάβω τις εξελίξεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Επειδή ακούμε συγκεκριμένα για λιμάνια, αεροδρόμια κλπ, όλα αυτά που γράφονται έχουν βάση; Έχει εκδηλωθεί κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον από την πλευρά των Κινέζων;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει εκδηλωθεί, για παράδειγμα, ενδιαφέρον και για άλλα project του ΤΑΙΠΕΔ…

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Τώρα ακούστηκε πολύ έντονα και για το αεροδρόμιο, το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Αν τα βάλουμε κάτω, το τι έχει γραφεί, τι έχει ακουστεί… Πάρα πολλά έχουν γραφεί, πάρα πολλά έχουν ακουστεί. Πιστεύω ότι οι διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις για τέτοια ζητήματα δεν γίνονται σε τηλεοπτικά παράθυρα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε, είναι ότι έχει γίνει μια ενδελεχής προετοιμασία και πιστεύουμε ότι αυτός ο συνδυασμός κυβερνητικού κλιμακίου, αλλά και επιχειρηματικής αποστολής, μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα του τουρισμού και η προσέλκυση τουριστών από την Κίνα. Και λέγαμε και συζητούσαμε και εδώ και σήμερα και χθες ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό από εκεί, ενώ ουσιαστικά είναι τουρίστες που είναι δυνατοί, έχουν χρήματα, ξοδεύουν και θα τους θέλαμε στην Ελλάδα. Και από την άλλη, έχουμε θίξει και το γεγονός ότι νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καν αεροπορική σύνδεση για να έρθουν εδώ.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Νομίζω ότι η Ryanair έχει προχωρήσει στην άμεση αεροπορική σύνδεση ή προχωράει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, η παρουσία της υπουργού Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη στο κυβερνητικό κλιμάκιο που αναχώρησε για την Κίνα, νομίζω ότι θα φέρει και στον τομέα της αποτελέσματα.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Να πάμε λίγο στο θέμα του ΣΕΒ. Χθες είχαμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης από όλους, πλην ΣΕΒ. Πώς το κρίνετε αυτό; Το επιχείρημα από την πλευρά των βιομηχάνων, του κ. Δασκαλόπουλου, είναι ότι με το υπάρχον μνημόνιο η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας αποτελεί παρωδία.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Τις θέσεις του κ. Δασκαλόπουλου θα ήθελα να μην τις σχολιάσω εγώ. Θα ήταν ενδιαφέρον να αναζητήσετε τις γνώμες άλλων μελών του Δ.Σ. του ΣΕΒ, σχετικά με το πόσο τους εκφράζουν οι απόψεις του προέδρου του ΣΕΒ.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Υπαινίσσεστε διάσταση δηλαδή. Την υπαινίσσεστε σαφέστατα τη διάσταση.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Παρόλα αυτά δεν υπέγραψαν όμως.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μιλάει για παρωδία ο ΣΕΒ, ουσιαστικά μιλάει για μια παρωδία η οποία φέρει και την υπογραφή της κυβέρνησης, εφόσον μιλάει για το υπάρχον μνημόνιο.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Αποφεύγω να σχολιάζω και να χαρακτηρίζω τις δηλώσεις άλλων. Το γνωρίζετε αυτό. Θα αποφύγω τον πειρασμό και σε αυτή την περίπτωση, παρότι είναι μεγάλος.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Το σέβομαι.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Το γεγονός της μη υπογραφής δεν είναι δήλωση.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Είναι γεγονός.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Το γεγονός της μη υπογραφής από την πλευράς ενός εκ των κοινωνικών εταίρων, δεν αφορά στη δήλωση, αφορά σε ένα γεγονός το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά δυσάρεστο.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Το οποίο, κυρία Πυργιώτη, βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τα όσα ακούσαμε να λέει τις προάλλες στο Μέγαρο Μουσικής. Γι` αυτό βλέπετε αυτή την τοποθέτησή μου.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το θέμα είναι ότι επειδή είναι για έξι μήνες αυτή η συμφωνία, μετά τους έξι μήνες υπάρχει ανησυχία βέβαια μη δούμε κατώτερους μισθούς και νέες μειώσεις ακόμη από την πλευρά των εργοδοτών.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κατώτερους μισθούς δεν θα δούμε. Από εκεί και πέρα, το μείζον είναι η πορεία της οικονομίας μας. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε έξι μήνες θα καταλήξουν σε μια καλύτερη συμφωνία.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Παιδείας και βλέπουμε ότι έχει οδηγηθεί στα άκρα αυτή η αντιπαράθεση. Χθες παρακολουθήσαμε και είδαμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισαν υπέρ της απεργίας οι τοπικές ΕΛΜΕ. Σήμερα συνεδριάζουν και πάλι τα προεδρεία και ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα ντυθούν στο χακί. Έτσι δόθηκε λύση μέσω αυτής της κατάστασης; Δεν θα μπορούσε να είχε λίγο γίνει πιο…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δυστυχώς, δεν υπήρχε άλλη λύση και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ήταν δυνατόν να αφήσουμε 100.000 οικογένειες σε ομηρία και μάλιστα με ομήρους τα παιδιά τους. Δεν ήταν δυνατόν να τους αφήσουμε.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Σας το ρωτώ, γιατί από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί λένε ότι δεν εξαντλήθηκε ο διάλογος.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όταν προσέρχονται στο γραφείο του υπουργού Παιδείας και ακούμε από συνδικαλιστή της ΟΛΜΕ να λέει «τώρα θα το κάνουμε, γιατί τώρα έχουμε τη συνδικαλιστική δύναμη πυρός», τι σας λέει αυτή η έκφραση; Αυτή η τακτική…

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Οι εκπαιδευτικοί λένε από την πλευρά τους ότι δεν εξαντλήθηκε ο διάλογος και ό,τι ήξεραν, το ήξεραν μόνο από διαρροές, ποιες ήταν οι προθέσεις του υπουργείου. Δηλαδή, δεν τους έβαλαν κάτω, να τους πουν ότι είναι ένα, δύο, τρία αυτά και να τα συζητήσουν και να βρουν κάποιες λύσεις.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εξ όσων γνωρίζω, και συζήτησαν, αλλά και καμία διάθεση ουσιαστικού διαλόγου δεν υπήρχε. Ήταν προγραμματισμένο να το φτάσουν στα άκρα. Δεν μπορούσαμε να το επιτρέψουμε αυτό. Αφού σχολιάζετε τις εξελίξεις, θα ήθελα να σχολιάσετε και το πρωτοφανές –για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος- η ΑΔΕΔΥ να μην καλύψει ουσιαστικά την απόφαση των καθηγητών για απεργία στις πανελλαδικές.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Ναι, αυτό συνέβη χθες, έχετε δίκιο. Όπως και την απόφαση του ΣτΕ.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όπως και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε δεν είναι κυβέρνηση εναντίον της ηγεσίας της ΟΛΜΕ. Είναι και ΑΔΕΔΥ, είναι και Δικαιοσύνη.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Παρόλα αυτά είναι η τρίτη επιστράτευση μέσα σε μερικούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί λένε κιόλας ότι εμείς δεν είμαστε μόνο 2.500, όπως ήταν ας πούμε οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ. Είμαστε και εμείς ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Γιατί ουσιαστικά λειτουργεί και ένας κοινωνικός αυτοματισμός και βλέπουν ότι είναι και απέναντί τους η κοινωνία και λένε ότι είμαστε και εμείς ένα μεγάλο μέρος αυτής της κοινωνίας.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και πρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στον αγώνα που κάνει αυτή η κοινωνία να βγει από την κρίση. Πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί στο μέτρο του δυνατού. Οι δύο ώρες επιπλέον διδασκαλίας επιτρέπουν την εξοικονόμηση 300 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια αντίθετη περίπτωση, σας ρωτώ, από πού θα τα βρούμε τα 300 εκατομμύρια ευρώ; Από πού θα τα κόψουμε;

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Αν κάποιοι αρνηθούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μετά την επιστράτευση τι θα κάνετε; Διότι εδώ υπάρχει ένα κλίμα ότι μπορεί να βλέπουμε διαδηλώσεις έξω από τα σχολεία τις ημέρες των εξετάσεων. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος και το ξέρετε.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εάν θέλουν να ισοπεδώσουν τελείως τον ψυχισμό των παιδιών που ήδη τα νεύρα τους έχουν γίνει τσατάλια, ας τους δούμε να το δοκιμάζουν και αυτό. Ο νόμος έχει συγκεκριμένες συνέπειες.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Δηλαδή; Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όχι, να δείτε ότι έχει συγκεκριμένες ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις συγκεκριμένες αποφάσεις.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Ήθελα απλώς να επισημάνω το πρώτο γεγονός είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, όπως και πάρα πολλοί, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί και μειώσεις μισθών και έχουν πάρει το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα μας. Δηλαδή, η απόφασή τους για απεργία εν τω μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι στα άκρα, αλλά μην τους κατηγορούμε κιόλας ότι δεν έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής το αντίστοιχο μερίδιο που τους αναλογεί. Και αυτό το λέω, διότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες εκπαιδευτικών.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν κατηγόρησα τους εκπαιδευτικούς. Διαχωρίζω τους εκπαιδευτικούς από τη συνδικαλιστική τους ηγεσία. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται καθόλου καλά με αυτά που συμβαίνουν.

ΠΥΡΓΙΩΤΗ: Το δεύτερο το οποίο ήθελα να επισημάνω, είναι ότι ανεξαρτήτως των αποφάσεων της συνδικαλιστικής ηγεσίας, δυστυχώς οι αποφάσεις των επιμέρους, αν θέλετε, ψηφοφοριών δείχνουν ότι για κάποιο λόγο, τον οποίο προφανέστατα θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουμε και οι καθηγητές που ψήφισαν στις ψηφοφορίες αυτές, είδατε ότι τράβηξαν το πράγμα. Μήπως υπάρχει εδώ ένα χάσμα ανάμεσα στους καθηγητές και στο υπουργείο που πρέπει να γεφυρωθεί αργότερα;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είστε εμπειρότατη στο πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτές οι ψηφοφορίες στις ΕΛΜΕ, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν κρινόταν τίποτα γιατί οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί, θεωρείτε μη αναμενόμενο αυτό το αποτέλεσμα;

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Για να μην υπάρχει καμία αγωνία, εγώ νομίζω ότι οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά, αφού επελέγη η διαδικασία της επιστράτευσης, γιατί όποιος δεν παραλάβει το χαρτί και δεν πάει θα έχει συνέπειες.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εδώ θέλω να επαναλάβω, υπογραμμίζοντας αυτό που είπε ο κ. Δελατόλας: Πρέπει τα παιδιά να είναι σίγουρα και οι οικογένειές τους ότι οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά. Κανένας δεν θα παίξει με τα νεύρα τους, με την ψυχική τους υγεία.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Επειδή έχουμε ξεκινήσει από το ίδιο μετερίζι της δουλειάς αυτής, οι διαδικασίες παίζουν ρόλο. Όπως εγώ ως γονέας και ως δημοσιογράφος δεν θέλω ηττημένο και εξευτελισμένο το δάσκαλο, ούτε την περίοδο των εξετάσεων, ούτε όταν μπει ξανά στα σχολεία το Σεπτέμβριο, πρέπει να αναλογιστείτε και την ευθύνη του υπουργείου για το χειρισμό. Δηλαδή, όσο είναι δύσκολο να κάνεις απεργία μέσα στις εξετάσεις –εγώ διαφωνώ με την απεργία- τόσο όμως είναι απαράδεκτο πολιτικά, ο υπουργός Παιδείας να φέρει αυτό το πράγμα πριν από τις εξετάσεις…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ήταν γνωστό ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και να απαντήσετε. Αφού λοιπόν έπρεπε να γίνουν αλλαγές και εγώ είμαι υπέρ και της αξιολόγησης κλπ, γιατί -δεν καταλαβαίνω- ο κ. Αρβανιτόπουλος να φέρει αυτές τις αλλαγές 15 ημέρες πριν τις εξετάσεις;

ΛΙΑΡΟΣ: Ή 15 ημέρες μετά.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Είναι και αυτό μια ευθύνη. Όση ευθύνη έχει ο συνδικαλιστής… Η διαδικασία παίζει ρόλο.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Δελατόλα, να σας πω κάτι: Εάν λειτουργούσαμε παλαιοκομματικά, θα είχαμε κάνει αυτό που ακούστηκε. Θα κάναμε τις αλλαγές Αύγουστο μήνα, θα τους «πιάναμε στον ύπνο» που λέει και ο κόσμος και «ούτε γάτα, ούτε ζημιά», σύμφωνα με το σκεπτικό ορισμένων. Επειδή όμως οι αλλαγές αυτές δεν γίνονται ούτε τιμωρητικά, ούτε για κάποια άλλη υποκειμενική σκοπιμότητα, γίνονται γιατί πρέπει να επανασχεδιάσουμε και να εξορθολογικεύσουμε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί είχαμε φθάσει, για παράδειγμα, να έχουμε 1.500 καθηγητές που δεν έκαναν ούτε μια ώρα διδασκαλίας. Γιατί είχαμε φθάσει να υπάρχουν καθηγητές με λιγότερες από 12 ώρες την εβδομάδα και τίποτε άλλο να μην τους ζητείται. Και ταυτόχρονα αυτό να σημαίνει μια επιβάρυνση 300 εκατομμυρίων με επιπλέον ωρομίσθιους και αναπληρωτές, ενώ την ίδια ώρα υπήρχαν και κενά στα σχολεία. Λοιπόν, για να γίνει αυτό σωστά, έπρεπε οι αλλαγές αυτές να ανακοινωθούν τώρα, στο Πάσχα. Για να προλάβει να γίνει ο σχεδιασμός, οι υπολογισμοί με το επιπλέον δίωρο, να δούμε πού υπάρχουν και με αυτόν τον τρόπο κενά, για να καλυφθούν με τους αναπληρωτές που θα πρέπει να πάρουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είχαμε τα περιθώρια χρόνου. Το ότι θα γίνονταν οι αλλαγές, το γνώριζαν οι καθηγητές εδώ και καιρό. Το υπουργείο επέλεξε την τελευταία δυνατή προθεσμία.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ: Διάβαζα χθες την ανακοίνωση της Fitch, μέσα στα θετικά υπάρχει όμως και μια άλλη διαπίστωση που λέει ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη υψηλή ανάπτυξη επειδή είναι υψηλή η αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις. Είδαμε τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στον ΣΕΒ να λέει ότι θα στείλει σαφές μήνυμα μάχης κατά των συντεχνιών. Ο κόσμος ακούει μάχη κατά των συντεχνιών. Ποιες είναι αυτές οι συντεχνίες και πώς θα γίνει η σύγκρουση το επόμενο διάστημα;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ο ορισμός της συντεχνίας είναι πολύ απλός. Είναι εκείνοι οι οποίοι βάζουν τα προνόμιά τους πάνω από τα δικαιώματα των υπολοίπων. Έτσι ορίζεται η συντεχνία. Αν θέλετε να καταφύγω, έτσι λίγο, σε μαρξιστική-λενινιστική παιδεία, ο Λένιν έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο: «Η εργατική αριστοκρατία στην Βρετανία», όπου καταδεικνύει ότι οι συντεχνιακές λογικές και πρακτικές διασπούν και είναι ενάντια στα συμφέροντα του εργατικού κινήματος.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Για να μη βαφτίζει κανείς συντεχνίες όλες τις απεργίες.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Όταν επιχειρείται η ομηρία της κοινωνίας, όταν ο οποιοσδήποτε προσπαθεί να εκμεταλλευτεί είτε τη δεσπόζουσα θέση που έχει στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι όπως είναι στην περίπτωση που έχεις ομήρους 4,5 εκατομμύρια Αθηναίους ή όταν εκμεταλλεύεσαι τη συγκυρία και θέτεις σε ομηρία 100.000 οικογένειες με παιδιά που δίνουν εξετάσεις, τότε ναι λειτουργεί ως συντεχνία.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Επειδή όμως, έχετε εντρυφήσει βλέπω και στον μαρξισμό – διάβασα και τις δηλώσεις σας και ήταν και πετυχημένες- θα ξέρετε ότι οι απεργίες δεν γίνονται ούτε στα πάρκα, ούτε μέσα στα σαλόνια. Γίνονται στο δρόμο σε σύγκρουση με την εξουσία, όχι βέβαια σε συντεχνιακό επίπεδο.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Νομίζω ότι τα διαχωρίσαμε: Όχι, σε σύγκρουση με την κοινωνία.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με το νομοσχέδιο κατά της ρατσιστικής βίας κύριε υπουργέ. Γιατί απεσύρθη και να θα υπάρξουν κάποιες διατάξεις… 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν απεσύρθη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για ακόμη μια φορά. Υπάρχει στην τρικομματική κυβέρνηση μια δεδομένη διαδικασία σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο. Πρώτα πηγαίνει προσχέδιο στα τρία κόμματα, γίνονται διαβουλεύσεις, συμφωνίες και μετά κατατίθεται στη Βουλή. Αυτή είναι και η διαδικασία που ακολουθείται τώρα. Δεν έχει παγώσει τίποτα, δεν έχει αποσυρθεί τίποτα. Προχωράμε κανονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουμε αποφασίσει στην τρικομματική κυβέρνηση.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στην κυβέρνηση;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των διαδικασιών με τους κυβερνητικούς εταίρους, στη δική μου περίπτωση, στο δικό μου τομέα ευθύνης, ένα δευτερεύον ζήτημα όπως είναι για παράδειγμα οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών, κάτι πολύ σημαντικό για περιπτώσεις όπως του νομού Έβρου, που εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά δεν έχω πάρει την έγκριση των δυο άλλων κυβερνητικών εταίρων, περιμένω να πάρω την έγκρισή τους για να το φέρω στη Βουλή.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει γκρίνια τόσο και από το ΠΑΣΟΚ –εδώ και ο Αντώνης Λιάρος μπορεί να το πιστοποιήσει- ότι υπάρχει μια καθυστέρηση…

ΛΙΑΡΟΣ: Δεν θα το έλεγα γκρίνια, απλώς το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Και βέβαια βλέπουμε, κύριε Υπουργέ και εσείς θα το παρακολουθήσατε, ότι συνεχώς έχουμε περιστατικά ρατσιστικής βίας και ήδη χθες είχαμε δύο. Ένα με τον 14χρονο και λίγο αργότερα ένας 18χρονος, οι οποίοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο με δεκάδες ράμματα στο πρόσωπο. Αλλά όλοι αυτοί δεν τιμωρούνται.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι εξοργιστικά. Μην παιδευόμαστε. Αυτά τα κρούσματα έχουν καταδικαστεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, όχι μόνο από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά από όλους μας…

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Ναι, αλλά δεν τιμωρείται κανείς, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Συγγνώμη, αλλά το νομοσχέδιο προχωρά κανονικά. Νομίζω ότι ο κ. Λιάρος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν είχαν πάρει το προσχέδιο στο ΠΑΣΟΚ εγκαίρως, όπως δεν το είχαν πάρει και στη Νέα Δημοκρατία.

ΛΙΑΡΟΣ: Έκανε δηλώσεις προχθές ο κ. Βενιζέλος γι’ αυτό ότι το προσχέδιο περιλαμβάνει τον κορμό των προτάσεών του, άρα…

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Να ρωτήσω κάτι άλλο γι’ αυτό το θέμα; Υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία για κάποιες από τις διατάξεις που φέρνει ο κ. Ρουπακιώτης ή όχι;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Εξ όσων γνωρίζω όχι. Ο ρατσισμός είναι ξένος προς τον ελληνισμό. Σε αυτό πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί. Αυτά τα ρατσιστικά κτήνη πρέπει να τα εξοβελίσουμε από την κοινωνία μας. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ακολουθείται η συμφωνημένη διαδικασία.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Φιλοξενείστε σήμερα στη δημόσια Τηλεόραση, η οποία ανήκει στον τομέα ευθύνης σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί έφτασε σε τόσο μεγάλη κλιμάκωση η σύγκρουσή σας με την ΕΣΗΕΑ, με αφορμή την ΕΡΤ. Η χθεσινοβραδινή σας ανακοίνωση είναι σε πολύ οξείς τόνους και με πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Γιατί προβήκατε σε τέτοιου είδους ανακοίνωση;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Συγγνώμη, κύριε Κουβαρά, «μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα». Τη μια ήταν η περίπτωση με την επίσκεψη της κας Μέρκελ, την άλλη, η επίσκεψη του κ. Ολάντ και τώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Πάντα η ΕΣΗΕΑ βρίσκει τρόπο και μέσον τα δημόσια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για να επιβάλει ένα μπλακ- άουτ στις διεθνείς πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού.   Χθες, ήταν ιδιαιτέρως εξοργιστικό, γιατί το πρωί η Διοίκηση της ΕΡΤ με τον πλέον επίσημο τρόπο, με ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι τα δεδουλευμένα -αυτά για τα οποία προσπαθούσαμε καιρό να εξασφαλίσουμε την καταβολή τους- θα καταβληθούν άμεσα. Και σε απάντηση η ΕΣΗΕΑ είπε «όχι, εμείς θα κάνουμε απεργία» και μάλιστα με κουτοπόνηρο τρόπο, με συνέλευση σήμερα στις 4.00΄ με 7.00΄ μ.μ. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 7.00΄ μ.μ. δεν μπορεί να γίνει επίδοση εξώδικου για την απεργία, εκτιμώντας ίσως ότι θα πάνε για αύριο το πρωί οπότε να πετύχουν εν μέρει το επικοινωνιακό μπλακ-άουτ, γιατί κατά τα άλλα αυτοί οι σχεδιασμοί είναι ο ορισμός της παράνομης και καταχρηστικής απεργίας. Αυτές οι 48ωρες προειδοποιήσεις τι γίνανε;

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής: Θεωρείτε ότι τα αιτήματα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ είναι δίκαια αλλά δεν θα έπρεπε να διεκδικούνται με απεργιακή κινητοποίηση πάνω στο ταξίδι του Πρωθυπουργού ή ότι τα αιτήματα δεν έχουν βάση;

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Θεωρώ ότι τα αιτήματα όλων έχουν τα δίκια τους. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ όμως είναι σε καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους εργαζόμενους της ΕΡΤ και θα ήθελα αυτό να το σκέφτονται. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί είναι και λίγο περίεργο ως προϊστάμενος Υπουργός να δίνω συνέντευξη στη δημόσια Τηλεόραση. Δημιουργούνται εύλογες απορίες για την αντικειμενικότητα…

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Παρ’ όλα αυτά, κύριε Κεδίκογλου, επειδή είσαστε και δημοσιογράφος και έχετε περάσει και από αυτό το κανάλι και ξέρετε και τα θετικά και τα αρνητικά του, εδώ υπάρχει μία μετέωρη κατάσταση εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή, τα Σαββατοκύριακα και οι απεργίες νομίζω ότι τώρα έχουν φθάσει στα 11 και ουσιαστικά, απ’ όσο καταλαβαίνουμε…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Με κυριότερο αίτημα την καταβολή των δεδουλευμένων.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Δεν είναι μόνο αυτό κύριε Κεδίκογλου. Υπάρχει και μεγάλος φόβος για το θέμα της συρρίκνωσης. Ήδη, τα ραδιόφωνα μετά τις 9.00΄ βγαίνουν σε μία συχνότητα. Αυτό είναι μία ένδειξη. Δεν μας έχει αποσαφηνίσει κανείς, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα. Οι συμβασιούχοι είναι έξω εδώ και μήνες.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Πιστεύω και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος το έχει ξεκαθαρίσει σαφέστατα και από πλευράς κυβέρνησης, εγώ προσωπικά, επανειλημμένα, έχω διαψεύσει κάθε σχετική φήμη που έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα, πρέπει ορισμένοι να σκεφθούν κατά πόσο απαξιώνουν τη δημόσια Τηλεόραση, κατά πόσο συνηθίζουν οι Έλληνες να ζουν χωρίς την ΕΡΤ και να αναλογισθούν τις ευθύνες τους.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Ξέρετε κάτι; Ο αντίλογος λέει ότι ουσιαστικά όταν δεν λύνονται τα προβλήματα, έρχεται η απαξίωση. Και δεν είναι θέμα μόνο των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος θέλει να διεκδικήσει κάποια αιτήματά του. Από εκεί και πέρα, όταν δεν λύνεται ένα πρόβλημα, τότε σαφώς έρχεται μία απαξίωση.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν μου λέτε, δεν είναι λύση του προβλήματος όταν εξασφαλίζεις ειδικό μισθολόγιο, εξαίρεση από το ενιαίο μισθολόγιο και μάλιστα στις περισσότερες κατηγορίες με αύξηση των αποδοχών σου;

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Αυτό είναι σαφές κύριε Υπουργέ; Γιατί εμείς ξέρουμε ότι το ειδικό καθεστώς είναι λίγο μετέωρο.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Αυτό είναι σαφέστατο. Είναι από τα αξιοπερίεργα της όλης περίπτωσης στην ΕΡΤ, όπου απεργούν εκείνοι που έχουν ειδικό μισθολόγιο. Και η δουλειά των τεχνικών είναι πολύ δύσκολη και η δουλειά των ηχοληπτών και των camera men. Τα οδοιπορικά τους είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη δημόσια Τηλεόραση, αλλά δεν νομίζω ότι τα σοβαρότερα είναι των δημοσιογράφων.

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ: Όμως και οι δημοσιογράφοι, κύριε Κεδίκογλου αν μου επιτρέπετε και επειδή βγάζουμε εδώ μία εκπομπή και επειδή όλα αυτά τα χρόνια βγάζουμε εκπομπές, φέτος είμαστε μία εκπομπή που είμαστε 4 άνθρωποι…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αγωνιζόμαστε γιατί το πλαίσιο για την πρόσληψη συμβασιούχων είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω της οικονομικής θέσης που βρίσκεται η χώρα. Γνωρίζετε ότι παλεύουμε και είμαστε κοντά σε λύση. Από εκεί και πέρα, το να προσπαθείς να επιβάλεις μπλακ-άουτ, συσκότιση, είναι ο ορισμός του σκοταδισμού.

ΛΙΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή περπατώντας στους διαδρόμους, δέχομαι συνεχώς ένα ερώτημα: Μα, τι γίνεται; Πάει για κλείσιμο η ΕΡΤ; Επειδή έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση σκέφτεται συγχωνεύσεις με το ΑΠΕ κ.λπ., μπορείτε να μας δώσετε…

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα, αυτές τις φήμες. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια Τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Να είστε καλά.

add1

ad2