Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ

 Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και  Αθλητισμού κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών  της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου, με αφορμή την  επιστολή που απέστειλαν οκτώ σωματεία  συγγραφέων και εκδοτών προς τον Πρωθυπουργό  και με την οποία προειδοποιούν πως δύο διατάξεις  του σχεδίου νόμου, το οποίο εισάγεται σήμερα με την διαδικασία του επείγοντος στην αρμόδια επιτροπή και αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, καταργούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

 

Η Βουλευτής αναφέρει, πως η διάταξη του άρθρου 55 παρ. 3 του σχεδίου νόμου επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα την αναπαραγωγή αποσπασμάτων έργων και άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, χωρίς να απαιτείται η άδεια των δημιουργών και χωρίς αμοιβή, διευρύνοντας αυτή την δυνατότητα και στην επιστημονική έρευνα. Αυτή η πρόβλεψη είναι αντίθετη στην διεθνή πρακτική, η οποία προβλέπει για την χρήση έργων σε εκπαιδευτικά συγγράμματα ή επιστημονικά βιβλία την υποχρέωση καταβολής αμοιβής στους συγγραφείς και στους εκδότες. Η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει επιπλέον, πως σύμφωνα με τους συγγραφείς και τους εκδότες, η ρύθμιση θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση των υφιστάμενων συμβάσεων με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων.

 

Επιπλέον, το άρθρο 55 παρ. 4 του σχεδίου νόμου καθορίζει πως η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι δημιουργοί από τον δημόσιο δανεισμό των έργων θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί σε ένα μήνα. Η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει, πως με αυτό τον τρόπο καταργείται η δυνατότητα των δικαιούχων να διαπραγματεύονται οι ίδιοι την αμοιβή τους. Τέλος, αναφέρει πως η συγκεκριμένη διάταξη εξαιρεί τις σχολικές και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής.

 Η Βουλευτής ρωτά την Υπουργό Πολιτισμού για ποιό λόγο δεν ακολουθείται η διεθνής πρακτική σε ότι αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων και των εκδοτών και γιατί το Υπουργείο δεν προχωρά στην ενισχυμένη θωράκιση των πνευματικών δικαιωμάτων, παρά επιχειρείται η αλλοτρίωσή τους και η οικονομική καταστροφή των συγγραφέων και εκδοτών. Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα ζητά να ενημερωθεί γιατί αλλάζει το καθεστώς ορισμού αμοιβής των δικαιούχων και των εκδοτών, των οποίων τα έργα δανείζονται δημόσια.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ:Κίνδυνος Αλλοτρίωσης των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ελλήνων Συγγραφέων και

               Εκδοτών

Την έντονη αντίδραση αλλά και ανησυχία για το μέλλον των Ελλήνων συγγραφέων και εκδοτών έχουν προκαλέσει δύο διατάξεις του σχεδίου νόμου «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή με την διαδικασία του επείγοντος. Οκτώ σωματεία εκδοτών και συγγραφέων, προχώρησαν σε αποστολή επιστολής προς τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να παρέμβει, ώστε να μην ψηφιστούν οι εν λόγω διατάξεις, οι οποίες καταργούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 55 παρ. 3 του σχεδίου νόμου επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα την αναπαραγωγή αποσπασμάτων έργων και άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, χωρίς να απαιτείται η άδεια των δημιουργών και χωρίς αμοιβή. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται και σήμερα βάσει του άρθρου 21 του ν. 2121/1993, περιορίζεται ωστόσο στην διδασκαλία και στις εξετάσεις, ενώ στο σχέδιο νόμου διευρύνεται και για την επιστημονική έρευνα.

Τα σωματεία τονίζουν πως η διεθνής πρακτική προβλέπει για την χρήση έργων σε εκπαιδευτικά συγγράμματα ή επιστημονικά βιβλία την υποχρέωση καταβολής αμοιβής στους συγγραφείς και στους εκδότες. Επισημαίνουν επιπλέον, πως με αυτή την διάταξη καταργούνται οι υφιστάμενες συμβάσεις με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίες αποτελούν για τους συγγραφείς και τους εκδότες σημαντική πηγή εσόδων. Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα και με τους δημιουργούς και τους εκδότες, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην διαδικασία επεξεργασίας σχετικής Οδηγίας, η οποία ρυθμίζει τις εξαιρέσεις για εκπαιδευτικές ανάγκες και προβλέπει την καταβολή αμοιβής στους δικαιούχους, σε περίπτωση εξαίρεσης.

Επιπλέον, στο άρθρο 55 παρ. 4 καθορίζεται πως η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι δημιουργοί από τον δημόσιο δανεισμό των έργων, ο τρόπος και το σύστημα είσπραξής της θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί σε ένα μήνα. Με αυτό τον τρόπο καταργείται η δυνατότητα των δικαιούχων να διαπραγματεύονται οι ίδιοι την αμοιβή τους. Επιπροσθέτως, η εν λόγω διάταξη καταργεί το αναδρομικό δικαίωμα αμοιβής από το 1993 έως σήμερα. Τέλος, η διάταξη εξαιρεί τις βιβλιοθήκες των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής.

Όπως γίνεται κατανοητό, οι παραπάνω διατάξεις προκαλούν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στους Έλληνες δημιουργούς, ενώ παράλληλα δεν γίνονται σεβαστά τα πνευματικά τους δικαιώματα.                     

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

1.Για ποιό λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν ακολουθεί την διεθνή πρακτική σε ότι αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων και των εκδοτών;

2.Για ποιό λόγο δεν προχωράτε στην ενισχυμένη θωράκιση των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και των εκδοτών, αλλά επιχειρείται η αλλοτρίωσή τους και η οικονομική τους καταστροφή;

3.Γιατί αλλάζει το καθεστώς ορισμού αμοιβής των δικαιούχων και των εκδοτών των οποίων τα έργα δανείζονται δημόσια;

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

 

 

 

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                       Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017            

Βουλευτής Β’ Αθηνών

 

Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, όπου παρουσιάζονται τα κέρδη της Γερμανίας από την Ελληνική οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το δάνειο της γερμανικής κρατικής τράπεζας KfW, το οποίο λάβαμε το 2010, επέφερε στην Γερμανία καθαρό κέρδος ύψους 393 εκατ. Ευρώ. Παράλληλα, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την εξαγορά ομολόγων των κρατών της Ευρωζώνης, τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και το οποίο διήρκεσε από το 2010 έως το 2012, επιφέρει κάθε χρόνο κέρδη στις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, το οποίο απάντησε σε σχετική Ερώτηση του Βουλευτή των Πρασίνων Σβεν-Κρίστιαν Κίντλερ, στην Γερμανία, από το 2015 έως σήμερα, αναλογούν 925 εκατ. Ευρώ.

 Η Κατερίνα Παπακώστα υπενθυμίζει πως τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν το 2012, πως από το 2013 τα κέρδη από την αγορά Ελληνικών ομολόγων θα επέστρεφαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες στην Ελλάδα. Ωστόσο, εξαιτίας της σύγκρουσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους δανειστές, όταν το πρόγραμμα εξέπνευσε το 2015, τα εν λόγω κέρδη του 2014 δεν αποδόθηκαν στην Χώρα μας και παραμένουν σε ειδικό λογαριασμό της ΕΚΤ, ενώ, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, δεν έχουμε λάβει και τα κέρδη από το 2015 έως σήμερα.

Η Βουλευτής αναφέρει επιπλέον, πως ήδη το 2015, σε άρθρο της «Καθημερινής» είχε παρουσιαστεί η διατύπωση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Χάλε (IWI), σύμφωνα με το οποίο η Γερμανία εξοικονόμησε περίπου 100 δις Ευρώ από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, αλλά κυρίως από την Ελλάδα, κατά την περίοδο 2010-2015.       Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν αληθεύει πως το Κράτος δεν έχει εισπράξει τα κέρδη του έτους 2014 από την αγορά Ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ και για ποιό λόγο δεν έχουμε λάβει και τα αντίστοιχα κέρδη από το 2015 έως σήμερα. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί αν το Υπουργείο θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου η Ελλάδα να εισπράξει τελικώς τα ποσά που της αναλογούν, σύμφωνα με την συμφωνία των κρατών-μελών της Ευρωζώνης του 2012.ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών    

 

ΘΕΜΑ: Είσπραξη Κερδών από την Αγορά Ελληνικών Ομολόγων

Με αφορμή απάντηση που έλαβε ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής των Πρασίνων κ. Σβεν-Κρίστιαν Κίντλερ από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας για τα κέρδη της Γερμανίας από την Ελληνική κρίση, η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σε άρθρο της 11ης Ιουλίου 2017 με τίτλο «Η Γερμανία κάνει κέρδη δισεκατομμυρίων από την βοήθεια προς την Ελλάδα», αναλύει αυτή την πτυχή της Ελληνικής οικονομικής κρίσης.Αναφέρει πως το δάνειο της γερμανικής κρατικής τράπεζας KfW, το οποίο δόθηκε το 2010 στην Χώρα μας, επέφερε στο γερμανικό κράτος καθαρό κέρδος ύψους 393 εκατ. Ευρώ από τα επιτόκια. Επιπλέον, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την εξαγορά ομολόγων των κρατών της Ευρωζώνης, τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και το οποίο διήρκεσε από το 2010 έως το 2012, επιφέρει κάθε χρόνο κέρδη στις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την απάντηση του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, το 2016 το ποσό έφτασε τα 1,147 δις Ευρώ, ενώ το 2017 αναμένεται να φτάσει τα 901 εκατ. Ευρώ. Το ποσό δε που αναλογεί στην Γερμανία, από το 2015 έως σήμερα, κυμαίνεται στα 952 εκατ. Ευρώ.Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2012 τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν πως από το 2013 τα κέρδη από την αγορά Ελληνικών ομολόγων θα επέστρεφαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες στην Ελλάδα. Εξαιτίας της σύγκρουσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους δανειστές, όταν το πρόγραμμα εξέπνευσε το 2015, τα εν λόγω κέρδη του 2014 δεν αποδόθηκαν στην Χώρα μας και παραμένουν σε ειδικό λογαριασμό της ΕΚΤ. Επιπλέον, τα κέρδη που ακολούθησαν του 2015, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, παραμένουν στην Γερμανία, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η μεταβίβασή τους. Αναμένεται ωστόσο, η απόδοση των κερδών του έτους 2017 όταν ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα το 2018.Αξίζει να σημειωθεί, πως σε άρθρο της 11ης Αυγούστου 2015, στην εφημερίδα «Καθημερινή» είχε παρουσιαστεί, πως σύμφωνα με διαπίστωση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Χάλε (IWI), η κρίση χρέους της ευρωπαϊκής περιφέρειας έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, ενώ το Ινστιτούτο υπολόγιζε πως η Γερμανία εξοικονόμησε περίπου 100 δις Ευρώ από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, αλλά κυρίως από την Ελλάδα, κατά την περίοδο 2010-2015.       

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

 

1.Αληθεύει πως το Ελληνικό Κράτος δεν έχει εισπράξει τα κέρδη του έτους 2014 από την αγορά Ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

 

2.Για ποιό λόγο δεν έχουμε λάβει τα κέρδη από την αγορά Ελληνικών ομολόγων από το 2015 έως σήμερα και για ποιό λόγο δεν τα διεκδίκησε η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών;

 

3.Θα προβείτε σε ενέργειες προκειμένου να εισπράξει η Χώρα μας τα ποσά που της αναλογούν, σύμφωνα με την συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωζώνης του 2012;

 

 

 

add1

ad2