Εκτύπωση

ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΓΕΝΝΙΆ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΉ ΗΛΕΚΤΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΎΔΡΑ

gewrgia-gennia-suriza-katapsifisa-giati-den-peistikaΣτην ερώτηση που είχε θέσει η Βουλευτής Α΄ Πειραιώς & Νήσων, Γεωργία Γεννιά στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τη διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο νησί της Ύδρας ξημερώματα Κυριακής, 26.8.2018, έλαβε σχετική απάντηση η οποία επισυνάπτεται ακολούθως:

«Την Κυριακή 26.08.2018 και στις 5:30 εκδηλώθηκε βλάβη στην εναέρια γραμμή Μέσης Τάσης (ΜΤ) του υποσταθμού 150/20 kV ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ μήκους είκοσι πέντε χιλιομέτρων.
Η κινητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ ήταν άμεση και τα συνεργεία έσπευσαν ώστε να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

κλικ για περισσότερα
H πρώτη βλάβη οφειλόταν σε αστοχία του συνδέσμου μετάβασης από το υποβρύχιο στο υπόγειο καλώδιο επί της ακτογραμμής.
Η δεύτερη βλάβη εντοπίστηκε σε έναν από τους δεκάδες γεφυροσυνδέσμους του εναέριου δικτύου της ηπειρωτικής πλευράς, η οποία δεν ήταν ορατή, γεγονός που κατέστησε εξαιρετικά δυσχερή/δύσκολη/ τη διαδικασία εντοπισμού της εν λόγω βλάβης.

Το φαινόμενο εκδήλωσης των δύο παραπάνω ταυτόχρονων βλαβών στο δίκτυο αποτελεί εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που ουσιαστικά εντάσσει την έλλειψη δυνατότητας ηλεκτροδότησης του νησιού σε λόγους ανωτέρας βίας.
Οι προσπάθειες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίστηκαν αδιαλείπτως καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα (26 και 27.08.2018). Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του νησιού ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας και ολοκληρώθηκε στις 15:00 της ίδιας μέρας, αφού προηγουμένως είχε εντοπιστεί το δεύτερο σφάλμα στο γεφυροσύνδεσμο του δικτύου της ηπειρωτικής ακτής.
Το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού υπεβλήθησαν σε σημαντική ταλαιπωρία λόγω της απροσδόκητης διακοπής ηλεκτροδότησης, η οποία όμως, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, οφειλόταν στο συνδυασμό δύο βλαβών, γεγονός αρκετά σπάνιο, και η καθυστέρηση αποκατάστασης ήταν αποτέλεσμα της αντικειμενικής δυσκολίας εντοπισμού της δεύτερης βλάβης.
Επισημαίνεται ακόμη από τον ΔΕΔΔΗΕ, ότι η απαγόρευση χρήσης οχημάτων στο νησί δυσκόλεψε περαιτέρω την προσπάθεια αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Ως αποτέλεσμα, οι απαιτούμενες εργασίες χειρισμών και επιθεώρησης του δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου είκοσι πέντε χιλιομέτρων, να πραγματοποιηθούν με τα πόδια, δεδομένο που απαίτησε τεράστια προσπάθεια από το τεχνικό προσωπικό που έπρεπε να μεταφέρει και τον απαραίτητο ογκώδη και βαρύ εξοπλισμό του.
Το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού υπεβλήθησαν σε σημαντική ταλαιπωρία λόγω της απροσδόκητης διακοπής ηλεκτροδότησης, η οποία όμως, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, οφειλόταν στο συνδυασμό δύο βλαβών, γεγονός αρκετά σπάνιο, και η καθυστέρηση αποκατάστασης ήταν αποτέλεσμα της αντικειμενικής δυσκολίας εντοπισμού της δεύτερης βλάβης. Σας υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αποδείξει πολλάκις τα άμεσα αντανακλαστικά του, ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες όπως στην περίπτωση αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές τις Ανατολικής Αττικής. Πιστεύουμε συνεπώς, ότι η κοινωνία έχει αναγνωρίσει τη βούληση, καθώς και την ετοιμότητα του Διαχειριστή στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η μελέτη, η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Δικτύου Διανομής και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών που εγκαθίστανται σε αυτό, βασίζονται σε αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές, παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Το Δίκτυο Διανομής επιθεωρείται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική. Ωστόσο, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλείσει κανείς, ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις, την εμφάνιση βλαβών, που μπορεί να οφείλονται σε αιτίες 3 που έγκεινται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Εταιρίας (π.χ. αστοχία υλικού, γεγονότα ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, επεμβάσεις τρίτων στο Δίκτυο κ.λπ.). Η μέση συχνότητα εκδήλωσης βλαβών (βλάβες ανά πελάτη και έτος) και ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) στη χώρα μας, βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας γνωρίζουμε ακόμη, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο που στην μετάβαση του ενεργειακού τομέα της χώρας πρόκειται για μία διαδικασία που έχει ως αιχμή του δόρατος τα δίκτυα διανομής. Η στρατηγική της Διοίκησης τα τελευταία τρία χρόνια, επικεντρώνεται στην κατεύθυνση διεύρυνσης του ρόλου του Διαχειριστή, στον εκσυγχρονισμό του και στην αναβάθμιση των υποδομών του. Το πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου του Διαχειριστή για την περίοδο 2019-2023, το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στη ΡΑΕ, περιλαμβάνει έργα ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου συμπεριλαμβάνονται ακόμη, 13 στρατηγικά έργα ύψους 191 εκατ. ευρώ με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση του Δικτύου, καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του. Η στρατηγική του Διαχειριστή πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, την υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα διανομής ηλεκτρισμού. Σχετικά τέλος, με το ζήτημα των αποζημιώσεων, σας γνωρίζουμε ότι ο Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 78/Β/20.01.2017) προβλέπει τα εξής: Δεν γεννάται, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Διαχειριστή για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν σε συσκευές ή εξοπλισμό Καταναλωτή υπό συνθήκες που συνιστούν τυχαία συμβάντα, τυχαίες βλάβες υλικών του δικτύου, ανωτέρα βία ή για λόγους που δεν εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης του Διαχειριστή του Δικτύου, στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»

add1

ad2