Εκτύπωση

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΩΝ, ΖΗΤΗΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Κωνσταντίνος Θεοδώρου ΚατσίκηςΣτο άρθρο 36 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται η παραχώρηση νησίδων, βραχονησίδων κ.λπ., ακόμα και σε ξένων συμφερόντων πρόσωπα, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως προς το ποσοστό συμμετοχής αυτών, στο συνολικό οικονομικό σχήμα της εκμετάλλευσης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εθνικών συμφερόντων, ειδικά σε περιοχές κρίσιμης στρατηγικής σημασίας, ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.Κωνσταντίνος Κατσίκης, κατέθεσε την υπ.αριθμόν 2079/271 10/4/2019 τροπολογία.
Υποστηρίζοντας την παραπάνω τροπολογία, από το βήμα της Βουλής, ο κ.Κατσίκης, ζήτησε τη θέσπιση ενός αυστηρότερου νομικού πλαισίου, προκειμένου καμία νομική ή φυσική οικονομική οντότητα, να μην μπορεί να κατέχει ποσοστό ανώτερο του 25% επί του συνολικού οικονομικού σχήματος, που διεκδικεί ή στο οποίο κατακυρώνεται ή παραχωρείται, η χρήση ενός εκ των πιο πάνω, κρίσιμων στρατηγικά χώρων, υψίστης εθνικής κυριαρχίας.