Εκτύπωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 141η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Οι εργασίες της 141ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) αρχίζουν σήμερα στο Βελιγράδι με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων αποτελούμενης από τους βουλευτές κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη (επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση) και κυρίους Βασίλειο Γιόγιακα, Στέφανο Γκίκα και Ιωάννη Μουζάλα.

Στις εργασίες θα παραστεί επίσης ο βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρακιώτης εκ μέρους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ).

 

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης θα διεξαχθούν εξάλλου οι εργασίες της Γεωπολιτικής Ομάδας 12+, στην οποία ανήκει η Ελλάδα, καθώς και οι εργασίες της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Κοινοβουλίων (ASGP,) στις οποίες θα συμμετάσχει ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γεώργιος Μυλωνάκης. Παράλληλα, θα διεξαχθούν τα φόρουμ Γυναικών Κοινοβουλευτικών και Νέων Κοινοβουλευτικών. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 17 Οκτωβρίου 2019.

Το κεντρικό ζήτημα που θα απασχολήσει την Ολομέλεια της IPU είναι: «Ενίσχυση του διεθνούς δικαίου: Κοινοβουλευτικοί ρόλοι και μηχανισμοί και η συμβολή της περιφερειακής συνεργασίας». Στη συζήτηση θα μιλήσει, από την ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, η επικεφαλής βουλευτής κυρία Κεφαλογιάννη.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

«Η ποινικοποίηση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

«Προετοιμασία για την κοινοβουλευτική Σύνοδο που θα διεξαχθεί κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 25, Χιλή)».

«Η ενσωμάτωση της ψηφιακής νομοθεσίας και της  κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, με έμφαση στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή».

«Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης έως το 2030:  Ο ρόλος των Κοινοβουλίων στην εξασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία».

«Σεβασμός του διεθνούς δικαίου σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και άλλα συναφή ψηφίσματα».

«Έρευνα του 2019 για τη σχέση μεταξύ των Κοινοβουλίων και των Ηνωμένων Εθνών».

Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο παγκόσμιος οργανισμός των Κοινοβουλίων και ιδρύθηκε το 1889. Αριθμεί 178 χώρες-μέλη και 12 συνδεδεμένα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μέλος της από το 1890.