Εκτύπωση

Η ΔΗΜΑΡ ΘΕΩΡΕΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΣΕΕ

Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί θετικό γεγονός την υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ στην δυσμενή, πρωταρχικά για τους μισθωτούς, συγκυρία.

H υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης με τη διατήρηση των θεσμικών ρυθμίσεων των προηγούμενων συμβάσεων, καθώς και του επιδόματος γάμου(10%) αποτελούσε τη στοιχειώδη συνεισφορά των εργοδοτικών οργανώσεων στην κοινωνική συνοχή.

Εκτύπωση

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δια της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ αυτού (ΔΜΗΕΣ/ΥΠΕΣ), ανέλαβε, με δική του πρωτοβουλία, την υποστήριξη του προγράμματος «Αριάδνη» του Υπουργείου Εργασίας και την εκπόνηση με ίδιες δυνάμεις ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ήδη τέθηκε σε λειτουργία, αφού δημιουργήθηκε και η αναγκαία προς τούτο θεσμική κάλυψη με τη ριζική αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου περί ληξιαρχικών πράξεων.

add1

ad2