Εκτύπωση

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ

Με τέσσερις απλές ρυθμίσεις στο άρθρο 43 του νόμου 4141, η ελληνική πολιτεία δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα του φορολογικού πιστοποιητικού των ομογενών. Έτσι, όσοι ομογενείς έχουν ή αποκτήσουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα θα μπορούν τώρα να δηλώσουν κάτοικοι εξωτερικού και να υποβάλουν μαζί με τη φορολογική τους δήλωση, είτε μία βεβαίωση ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους, είτε εκκαθαριστικό ή αντίγραφο της εκεί δήλωσής τους.

 

 

«Mετά από συστηματικές προσπάθειες επιλύθηκε το θέμα και το νέο πλαίσιο παρέχει σημαντική ευελιξία» είπε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, με αποκλειστική δήλωσή του, στο AMNA o υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Τσιάρας.
Έτσι, πολύ πριν του αναμενομένου, παίρνει τέλος η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων ομογενών για το νέο καθεστώς φορολογίας τους στην Ελλάδα. Η κραυγή αγωνίας για τη διευθέτηση της διπλής φορολόγησης είχε εκφραστεί με πολύ ένταση από τους ομογενείς, σε όλες τις περιοδείες του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Τσιάρα. Τόσο στις χώρες της Ευρώπης όσο και στην Αμερική και κυρίως την Αυστραλία. Έτσι με τις ρυθμίσεις αυτές το ζήτημα επιλύθηκε μολονότι δέκα μέρες πριν, στις 29 Μαρτίου είχε δοθεί και σχετική παράταση προθεσμίας των δικαιολογητικών μέχρι τις 28 Ιουνίου.
Με βάση τη νέα ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι, όσοι ομογενείς στην ελληνική φορολογική τους δήλωση επιλέξουν να προσκομίσουν τη βεβαίωση, αυτή θα πρέπει να έχει χορηγηθεί είτε από την φορολογική αρχή του άλλου κράτους, είτε από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή. Η φορολογική τους δήλωση- η οποία θα αφορά μόνο το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα- μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι απαραιτήτως εμπρόθεσμη. Σε διαφορετική περίπτωση- αν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών που θα ορίσει με απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών- οι υπόχρεοι θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδος και θα υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Πηγή: www.greekreporter.gr