Εκτύπωση

ΣΤΙΣ 19 ΜΑΙΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (Ο.Ε.Κ.).

 

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στις 14.04.2013 από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Κοινότητας Νυρεμβέργης, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα με τη σύνθεση:

Πρόεδρος: Κέλμπεσης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος : Δεληνιώτης Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Δημητράκης Βασίλειος

Μέλη : Σαρίδης Χρήστος

Λεοντάρης Αχιλλέας

αποφάσισε:
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (Ο.Ε.Κ.) θα διεξαχθούν την
Κυριακή, 19 Μαίου 2013, από τις 10:30 μέχρι 18:00 η ώρα
στο κτίριο που στεγάζεται η Ελληνική Κοινότητα, Adam-Klein-Str.6, 90429Nürnberg

Σύμφωνα με το καταστατικό της Κοινότητας, το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν

1. τα μέλη της Κοινότητας που θα έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.
2. νέα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους καιείναι κάτοικοι Νυρεμβέργης (Έλληνες/Ελληνίδες και οι σύζυγοί τους)και θα έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής στην Κοινότητα μέχρι 28.04.13 (11:00 – !3:00 η ώρα).
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει κάθε μέλος της Κοινότητας που έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στο Προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Κυριακή από 11.00 μέχρι 13.00 η ώρα στο γραφείο της Κοινότητας. Τελευταία προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 07.05.2013 ημέρα Τρίτη από 16.00 μέχρι 18.00

Για το Δ.Σ. της Κοινότητας εκλέγονται εννέα (9) μέλη και για την Ε.Ε. τρία (3). Ο αριθμός των αντιπροσώπων για την Ο.Ε.Κ. θα καθοριστεί σύμφωνα με τον αριθμό μελών που θα ψηφίσουν. Η συνδρομή μέλους για δυο (2) χρόνια ανέρχεται στα πέντε (5) Ευρώ. Κατά την εκλογή ο κάθε Ψηφοφόρος πρέπει να φέρει μαζί του κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή κάτι σχετικό με φωτογραφία).

Η Εφορευτική Επιτροπή

add1

ad2