Εκτύπωση

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

DSC_3912 final ΑΠΟ ΤΙΣ αρχές του 2017, έχει τεθεί σε εφαρμογή νέο  επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου καυσίμων, στο οποίο  προβλέπεται πολλαπλάσια αύξηση του σε αριθμό καν ελέγχων με  εκτεταμένο αριθμό δειγματοληψιών, σε συνεργασία των  Χημικών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων & δήλωσε ο Δι­οικητής της Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την  παρουσίαση των συστημάτων ιχνηθέτησης, το πρώτο μέρος της  οποίας πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Το δεύτερο θα λάβει χώρα  στις 11 Απριλίου.

 

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό­δων, προκειμένου να  ενημερωθεί για τις  τελευταίες τάσεις και εξε­λίξεις της αγοράς  στον τομέα των ιχνηθετών νέας  μοριακής τεχνο­λογίας, και  στοχεύοντας στη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών,  οργάνωσε παρουσίαση από 8 εταιρείες, που  δραστηριοποιούνται στον τομέα των  συστημάτων ιχνηθέτησης  υγρών καυσίμων και συγ­κεκριμένα:

 

Α) ιχνηθετών νέας  μο­ριακής  τεχνολογίας για τα υγρά καύσιμα, Β) κατάλληλου εξοπλι­σμού και  μεθόδων για τον προσ­διορισμό αυτών σε υγρά καύσιμα, Γ)  ηλεκτρονικής  εφαρμογής πα­ρακολούθησης των διαδικασιών ιχνηθέτησης και ελέγχου των  υγρών καυσίμων..

 

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξη­γούν ότι η Ιχνηθέτηση, είναι η  διαδικασία κατά την οποία μέσω της προσθήκης χημικών ουσιών (ιχνηθέτες) στα καύσιμα, μπορεί να ανιχνεύεται ή και να προσ­διορίζεται ποσοτικά, μέσω χημικής ανάλυσης, η νοθεία και το λα­θρεμπόριο καυσίμων.

 

 

YOUTUBE ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ