Εκτύπωση

Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ, ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟ, ΣΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  • Αποδέσμευση της δόσης των 8,5 δις ευρώ , ώστε να πληρωθούν τα ομόλογα και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους.
  • Έμμεση δέσμευση για δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας με κοινοτική βοήθεια.
  • Υιοθέτηση της Γαλλικής πρόταση για σύνδεση της αποπληρωμής του Χρέους με τον ρυθμό Ανάπτυξης της Ελλάδας.
  • Σαφής δέσμευση από το Eurogroup για διερεύνηση και μελλοντική κατάληξη σε συμπέρασμα, για το πώς θα μειωθεί περαιτέρω το Χρέος της Ελλάδας.

Τα Αρνητικά μέτρα ήταν:

 

  • Συμφωνία για παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων για 43 έτη […] μέχρι το 2060. Να σημειώσουμε ότι ποτέ καμία Κυβέρνηση δεν το έχει πετύχει αυτό, στην Παγκόσμια σύγχρονη Ιστορία.
  • Ιδιαίτερα υψηλός στόχος για επίτευξη 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος για 5 έτη συνεχόμενα μέχρι το 2022.
  • Υπάρχει ασάφεια για τον μηχανισμό που θα αποφασίσει την αναδιάρθρωση και μείωση του Χρέους μας.

Σε όλα τα παραπάνω να σημειώσουμε, ότι δεν έγινε καμία αναφορά στην εξαθλίωση που έχει προκληθεί τόσα χρόνια στο Ελληνικό Έθνος από την εφαρμογή βαριάς φορολογίας, αύξησης ασφαλιστικών εισφορών χωρίς ανάλογο αντίκρισμα προς τον ασφαλισμένο, επίθεση στην Ακίνητη Περιουσία των Ελλήνων μέσω φόρων και μαζικών κατασχέσεων.

Η Νέα Δεξιά, έχει δημοσιοποιήσει Οικονομικό Πρόγραμμα απλό, σαφές και με έμφαση στην μειωμένη φορολογία ώστε να υπάρξει σημαντική Ανάπτυξη με Ιδιωτική προσπάθεια, και όχι με σοσιαλιστική πατερναλιστική παρέμβαση του Κράτους. 

YOUTUBE ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ