Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.

Προς την ΕΤΕ/ΔΕΗ

Κύριοι,

Κατανοώ πλήρως την ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας για τα όποια προβλήματα δημιουργούνται στους εργαζομένους που μετακινούνται από τις μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

Η ίδια ευαισθησία και ενδιαφέρον υπάρχουν και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην ιεραρχία.

Ωστόσο μια κατάσταση, υποαπασχόλησης ή και μη απασχόλησης, κάθε άλλο παρά υγιής, επιβάλλεται επί τέλους να τερματιστεί, όπως αποφάσισε και το Δ.Σ.

Άλλωστε μια μετάθεση από καταργούμενη θέση δεν είναι παρά ευκαιρία απασχόλησης που προσφέρει η ΔΕΗ εξαιτίας ακριβώς του συγκεκριμένου χαρακτήρα της.

YOUTUBE ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ