Εκτύπωση

ΠΟΜΙΔΑ:ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αξιότιμοι κύριοι

1. Από την 1.8 έως την 31.12.2015 συμπληρώνεται η 12ετής προθεσμία διόρθωσης των ανακριβών αρχικών εγγραφών για τους κατοίκους εσωτερικού (15ετής για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο) για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε όλες τις περιοχές του πρώτου πιλοτικού προγράμματος του Εθν. Κτηματολογίου. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών αυτών:

α)όλα τα αδήλωτα και «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει ειδική υπηρεσία παραλαβής τους, και επιστροφής τους σε όσους τα διεκδικήσουν ή ζητήσουν αποζημίωση γι΄αυτά, και

β)όποιος ιδιοκτήτης ακινήτου δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, χάνει οριστικά την κυριότητα του ακινήτου του, και μπορεί μόνον να προσπαθήσει να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση από όποιον τρίτο το δήλωσε ψευδώς ως δικό του στο κτηματολόγιο!

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών για οκτώ (8) ακόμη έτη, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού Γραφείου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Αστικό Κώδικα που προβλέπει απώλεια της κυριότητας λόγω 20ετούς «έκτακτης χρησικτησίας». Κάθε αντίθετη λύση παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, και μετατρέπει το Κτηματολόγιο σε εργαλείο δήμευσης της υπέρ του Κράτους!

 

2.Τέλος σας υπενθυμίζουμε και πάλι τη σοβαρότατη εκκρεμότητα της ανάγκης νομοθετικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου. Όπως είναι γνωστό το Δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε ακίνητο στοιχείο ως δικό του αν ο πολίτης δεν μπορέσει να βρει και να επικαλεσθεί μεταγραμμένα συμβόλαια αναγόμενα τουλάχιστον στο 1885!

Αν δεν εισαχθεί και στα εκτός σχεδίου ακίνητα ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί περιουσιακά δικαιώματα από όποιον επί τουλάχιστον 30 χρόνια νέμεται καλόπιστα και με μεταγραμμένο νόμιμο τίτλο, ιδιωτικό ακίνητο εκτός σχεδίου, όπως ήδη προβλέπεται για τα εντός σχεδίου ακίνητα, πέραν του ότι ουδείς έλληνας ή αλλοδαπός αγοραστής εκτός σχεδίου γης μπορεί να είναι βέβαιος για τα περιουσιακά του δικαιώματα, τότε και εδώ η διαδικασία σύνταξης Κτηματολογίου θα μετατραπεί σε εργαλείο δήμευσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων πολιτών από το κράτος με το πρόσχημα της μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας χρονολογουμένων προ του 1885 !!!

 

                    Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γ. Γραμματεύς

           Στράτος Ι. Παραδιάς                                                                   Αιμιλία Δ. Βαδόκα